Албена Венкова – Трудотерапевт


Албена Венковa – трудотерапевт в ЦСРИ

Завършено образование и допълнителни обучения и квалификации по време на работата:

  • Завършено образование специалност: Учител по изобразително и трудово обучение в Педагогически колеж „Св. св. Иван Рилски” – Дупница, степен бакалавър

 

Защо избрахте да работите на тази длъжност?

За да предам на децата умения и знания, които ще им помогнат да бъдат по-самостоятелни в ежедневието.

Какъв е най-големият Ви успех в работата според Вас?

Всеки положителен резултат от работата ми е успех. Най – големия все още не съм постигнала.

Кои са най-големите предизвикателства, с които се сблъсквате в работата си?

Всички деца са различни, затова всяко едно от тях е предизвикателство.

Какво обичате да правите през свободното си време?

Занимавам се с приложни изкуства.