Андреана Димова – Социален работник


Андреана Димова – Социален работник в Центъра за социална рехабилитацияи интеграция за деца с увреждания

Завършено образование и допълнителни обучения и квалификации по време на работата:

 • Завършено образование: Социални дейности и Управление на човешките ресурси  в Пловдивкския университет  „Паисий Хилендарски”
 • „Базово обучение по приемна грижа”  – 2014 г.
 • „Процедури на работа по случай” – 2014 г.
 • „ Въведение в социалната работа” – 2014 г.
 • „Нормативно обучение в социалната практика” – 2014 г.
 • „Работа по случай“ – 2014 г.
 • „Насоки за сигурна семейна среда” по проект „ сигурни деца в защитени семейства” – фондация „За нашите деца”
 • „Мобилна социална работа”
 • „Работа с деца на улицата”
 • „ Въвеждащо обучение по супервизия”
 • „Осиновявяне”
 • „ Работа с ромска общност. Работа на терен” – сдружение „Свят без граници”
 • „ Фамилни и групови конференции”
 • Обучение на обучители за кандидат-осиновители – 2017 г.
 • „Консултиране на семейства при трудности в общуването между родители и деца” – консултативен център „Плиска „ -2017 г.

Защо избрахте да работите на тази длъжност?

Работя като социален работник, защото това е една хуманна професия, която изисква не само професионални, а и лични качества, които мисля че притежавам.

Какъв е най-големият Ви успех в работата според Вас?

С екипа всеки ден постигаме нови и малки успехи, виждайки усмивките на клиентите и положителните резултати, които постигаме заедно .

Кои са най-големите предизвикателства, с които се сблъсквате в работата си?

Всеки един случай е предизвикателство и носи своята специфика. Ние се сблъскваме с различни хора, които ни допускат до вътрешния си свят и работата с тях изисква индивидуален подход и уважение към личната им история.

Какво обичате да правите през свободното си време?

Обичам да пътувам и да прекарвам свободното си време със семейството си !