Валентина Стоилова – Социален сътрудник


Валентина Стоилова – Социален сътрудник към Център за обществена подкрепа

Завършено образование и допълнителни обучения и квалификации по време на работата:

  • Завършено образование средно специално в Прогесионална гимнази по лека промишленост и текстил – Казанлък
  • Продължаващи обучение към „Фондация за децата в риск по света” по програма Библиотека на играчките.

Защо избрахте да работите на тази длъжност?

Работя в организацията почти от създаването й. Вълнуващо е да виждаш как организацията расте и привлича все повече хора да работят за каузата на децата. Избрах тази длъжност, за да мога да подпомагам на децата  и на колегите в контактите им с институциите и партньорите. Само с желанието и усилията на много хора  води до необходимите резултати.

Какъв е най-големият Ви успех в работата според Вас?

За мен най-голямото предизвикателство е Библиотека на играчките, да преминаваш с децата през различните етапи на развитието им, да обсъждаш с колегите и да търсиш доброто решение и най-малката промяна в детето, която ти показва, че работата ти има смисъл.

Най-големият ми успех – мисля, че предстои!

Кои са най-големите предизвикателства, с които се сблъсквате в работата си?

Балансът между личните проблеми, проблемите в работата и проблемите на клиентите.

Какво обичате да правите през свободното си време?

Различни неща.