В ролята на Застъпник на правата на децата


Сдружение "Бъдеще за децата"

Изпълнителният директор на Сдружение „Бъдеще за децата”, бе поканена в ОДЗ „Славейче” за участие в инициатива посветена на правата на децата.

Мария Гинева, влезе в ролята на застъпник на правата на децата и под формата на игра и приказки показа на децата, че те трябва да растат и живеят в сигурна и семейна среда, колко е важно да има уважение и толерантност между членовете на едно семейството. Децата посрещнаха с любопитство темата и не спираха да задават въпроси.

„С приемането на Конвенцията за правата на детето, светът за пъви път признава, че децата имат присъщи и неотменими права като възрастните – право на име, на гражданство, на свобода на мисълта и изразяване на мнението, право на закрила, и равни възможности. Застъпниците на правата на децата са хиляди. Да имаш сърце и да вярваш, че тези права са ненакърними и жизнено важни за всяко дете – това е жизненоважно, за да бъдеш засъпник на правата на децата”, госпожа Гинева.

Изнесеният урок с участието на Мария, бе част от проект „Ние сме равни,имаме еднакви права”, по който работи екипа на детското заведение.

„Отделно от дома, детската градина и училището, са единствената социална реалност, която децата познават. Това е естествена среда, изграждаща детски навици, поведение и система от ценности. Поради тази причина, родителите и учителите трябва да направят всичко възможно, за да защитят децата, да се погрижат за тяхното интелектуално и емоционално развитие, да осигурят тяхното позитивно личностно израстване”, споделя директорът на детската градина Петя Георгиева. Партньори на казанлъшката детска градина по проекта са сродни детски заведения в Турция, Литва, Гърция, Италия, Норвегия и Испания.