ГЛАСЪТ НА ДЕЦАТА: Дейност „Клуб млад доброволец”


klub mlad dobrovolev_facebookВъв връзка с дейност „Клуб Млад доброволец” по проект „Гласът на децата” бе проведен конкурс за избор на петте училища от казанлъшка община, където ще бъдат разкрити „Клуб Млад доброволец”.

Нуждата от проект „Гласът на децата” възникна като резултат от промяна на името на организацията, изготвянето на нов стратегически план, разширяване на целите и целевите групи. Изпитахме необходимост от провеждането на активна кампания в посока на обществена осведоменост и най-вече насърчаване на доброволчеството и изобщо на гражданската активност.

Основните целеви групи в този проект са деца, младежи и граждани и тяхната обкръжаваща среда – семейство и училище. Продължителността му е 10 месеца и включва реализацията на четири основни дейности, с цел повишаване на гражданската информираност – Е-бюлетин, „Запознаването с възможностите за подкрепа на деца”, „Клуб млад доброволец”, „Дейности насочени към общността”. От този месец стартира „Клуб Млад доброволец”. В тази дейност е заложено изграждането на капацитет на младите хора за активно гражданско участие, съобразно потребностите им и възпитаване на социално-отговорно поведение. За изпълнението й ще бъдат сформирани клубове “ Млад доброволец“ в следните училища:

  • ПМГ „Никола Обрешков” гр. Казанлък
  • НГПИД „Акад. Д. Узунов” гр. Казанлък
  • Хуманитарна гимназия „Св.Св.Кирил и Методий” гр. Казанлък
  • Професионалнагимназия по транспорт и транспортен мениджмънт гр. Казанлък
  • ОУ„Св.Св.Кирил и Методий”, с. Ръжена, гр. Казанлък

Всяко училище имаше възможността да участва в конкурса като попълни специално подготвената за тази цел Анкетна карта.

Всеки клуб ще изготви свои правила и устав за приемане на нови членове. Чрез подкрепата на екип от „Бъдеще за децата” и координаторът на Клубовете те ще имат възможността да научат повече за доброволчеството, как да изготвят план за дейността си, как да го реализират, как да привличат ресурси за реализирането на дейностите си и да усвоят умения за писане на малък проект. Ще имат възможността да изготвят свое проектно предложение с инициатива по тяхно усмотрение. Техните идеи ще бъдат финансирани по проект Гласът на децата”.

 

Предстои: Стартиране на срещите между членовете на всеки Клуб „Млад доброволец” и екипа на Сдружението.

EEA_Grants_JPG_4642_1За проекта: „Гласът на децата” е проект в подкрепа на алтернативните социални услуги за деца – Център за обществена подкрепа – и Център за социална рехабилитация и интеграция за деца – гр. Казанлък. Очакваме след реализацията на проекта, да отчетем подобряване и засилване на връзката НПО-граждани и повишаване на активното гражданство, участие на все повече доброволци в нашите инициативи. Проектът „Гласът на децата” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.”www.ngogrants.bg.