„Гласът на децата“ чрез Клубовете „Млад доброволец“ в Казанлък


baner_voice

 

 

 

 

 

Започна оформянето на мини проектите по дейност „Клуб млад доброволец”. Децата от петте групи и екипът на Сдружението изведоха заедно името на всеки клуб, каузата за която ще работи, цели, дейности, задачи и резултатите, които очакват да постигнат. Сега всичко това предстои да бъде нанесено в специалните проектни Формуляри. Именно това ще бъде задачата в петата поредна среща на доброволците и колегите – Миряна Господинова и Диляна Панова. И започва вторият етап от работата на Клубовете – получаването на положителна оценка за тяхната работа от Сдружението и отпускане на средства за реализацията на техния проект.
„Децата подхождат много сериозно към поставените от нас задачи. И най-важното е, че се научиха да изразяват своето мнение, да го споделят в групата без да се притесняват. Научиха се да говорят. Това беше нашата цел и още – да ги мотивираме, да им предоставим поле за изява и възможност да заявят себе си в обществото.”, споделят Миряна и Диляна. В продължение на почти три месеца те работиха с децата от петте казанлъшки училища. Подготвиха Програма на достъпен език, стъпвайки на интерактивния подход, където имат повече свобода за работа – игри, дискусии, асоциации, мултимедия, тестове. Във всяко обучение те включваха ролеви игри за изграждане на връзка, екипност и доверие. Накараха младите доброволци да направят реална оценка на своите индивидуални възможности и на финала на всяко обучение получавахме обратна връзка, за да следим нагласите и очакванията на децата. След приключването на първият етап от дейността „Клуб млад доброволец” по проекта, можем да обобщим по следния начин: децата имат основни и практически знания за това що е то доброволчество, как да изготвят план за дейността си, как да го реализират, как да привличат ресурси, за да осъществят дейностите си и най-важното силна мотивация. Те досега работеха отделно и не се познават, но имат желание за работа по общ проект за в бъдеще. Провокирахме децата, да излязат от рамката. Позволихме им да да творят, да импровизират, да говорят. До края на дейността, а и за в бъдеще с тях продължава да работи координаторът на Клубовете и на ЦРД към Сдружението – Владислава Бумбалова. „Много ще се радвам сформираните от нас Клубове да продължат да работят, да се разрастват. Това ще е най-големият успех за нас. За мен ще бъде удоволствие, да ги подкрепям и по нови проекти. Надявам се да използват получените знания и умения за реализацията на редица положителни инициативи.”, допълва Влади. Работата по петте мини проекта ще започне през месец февруари. Клубовете „Млад доброволец” са част от проект „Гласът на децата” реализиран от сдружение „Бъдеще за децата”. Той е с продължителност 10 месеца и предстои да бъде финализиран в края на месец март. Освен дейността „Клуб млад доброволец”, екипът на Сдружението работи и върху подготовката на последната дейност „Запознаване на децата с възможностите за подкрепа Проектът „Гласът на децата” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.” www.ngogrants.bg.