Глас за всяко дете


Посветихме време и внимание, и на образование, информираност и споделеност.

Защото бъдещето на децата се гради ЗАЕДНО!

На 18-ти май, Сдружение „Бъдеще за децата“ и Комплексът за социални услуги за деца и семейства в Казанлък бе домакин на общо-информативно обучение за допълваща и алтернативна комуникация. Форматът включваше основна презентационна част, представяне на нови помощни материали и устройства, които биха били от полза в работата на специалистите и ежедневието на родителите на деца със специални потребности. Водещите Милена Минкова, сензорен терапевт и Теодора Янакиева, ерготерапевт –  към РЦПППО гр. Стара Загора, дадоха пространство за обмяна на опит и решения между специалистите и родителите.

В обучението се включиха специалисти от социални услуги и центрове работещи на територията на община Казанлък  – Център за социална рехабилитация и интеграция за деца, Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за възрастни хора с увреждания, Дневен център за подкрепа на деца и младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства и Центровете за настаняване от семеен тип за деца лишени от родителски грижи.

Следобедната сесия бе специално за родители.  

Информативният семинар е част от поредицата срещи по програмата „Глас за всяко дете“. Повече за нея https://www.unicef.org/bulgaria/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BA%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5

Проектът е насочен към популяризиране и практическо приложение на ДАК в терапията и обучението на широка група деца със специални образователни потребности. Включването на различни ниско или високотехнологични средства за ДАК е успешна стратегия в процеса на приобщаване на деца с езиково-говорни нарушения /липса на реч и частично развити езиково-говорни умения/, затруднена саморегулация и др.

Проектът е пряко свързан с практическото приложение на безплатен софтуер за ДАК – C board.

Истории от кампанията ГЛАС ЗА ВСЯКО ДЕТЕ можете да видите на

https://www.unicef.org/bulgaria/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BA%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5

Източник: УНИЦЕФ България https://www.unicef.org/bulgaria/