ДАЗД стартира национална кампания „2014 г. – година на правата на детето”


imageПрез месец ноември 2014 г. се навършват 25 години от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето. По този повод Държавната агенция за закрила на детето ще реализира Национална кампания „2014 г. – година на правата на детето”, съобщи председателят на ДАЗД г-жа Ева Жечева. Патрон на инициативата е заместник министър-председателят по икономическото развитие г-жа Даниела Бобева.

„Годината на правата на детето” беше официално открита по време на 28-то редовно заседание на Националния съвет за закрила на детето.

Целта на кампанията е да насочи вниманието на обществото и институциите към правата на децата в България, да провокира към мерки и действия, гарантиращи спазването на Конвенцията за правата на детето на ООН, както и към създаване на по-добри условия за живот и развитие на българските деца. Тя е в изпълнение на ангажиментите ни да оповестяваме широко принципите и разпоредбите на Конвенцията, както сред възрастните, така и сред децата, каза г-жа Жечева.

България има своите безспорни постижения в гарантирането на детските права и осигуряването на закрила на децата. Ние сме една от първите страни, която въведе дефиницията за „най-добрия интерес на детето” в националното си законодателство. Постигнат е значителен напредък в синхронизирането на законодателството с Конвенцията, през 2000 г. бе приет Закона за закрила на детето. Преди 13 години бе създадена и Държавната агенция за закрила на детето – специализиран орган за ръководство, координиране и контрол за осъществяване на държавната политика за закрила на детето. Въпреки постиженията на страната ни, ние можем да направим още много за подобряване на благосъстоянието на нашите деца, е мнението на председателят на ДАЗД. Г-жа Жечева покани всички членове на НСЗД да се включат със свои инициативи в Националната кампания.

За популяризирането на правата на децата, разписани в Конвенцията на ООН, ще бъдат организирани редица инициативи на местно и национално ниво с участието на Съвета на децата към председателя на ДАЗД, СЕМ, РИО, общинските и областните администрации.

Разпределението на правата през годината:

Април – Право на живот и развитие. Право на свобода на изрязяване и зачитане на мение

Май – Право на образование. Право на достъп до информация, адаптирана за деца

Юни – Право на детето да живее с родителите си и да поддържа връзка с тях. Право на неприкосновеност на личния живот

Юли –  Право на почивка, игра и културна дейност. Гарантиране на безопасност – вкъщи и навън

Август – Право на здраве и достъп до здравни услуги. Закрила от употреба на наркотични и психитропни вещества

Септември – Право на специализирана грижа и подкрепа на децата с увреждания

Октомври – Право на закрила от насилие и експлоатация. Право на защита и помощ

Ноември – 25 години от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето

Източник: sacp.government.bg