Дарителска кампания „Стъпка напред“


Дарителска кампания СТЪПКА НАПРЕД с „Бъдеще за децата”

Екипът на организацията стартира кампания за набиране на средства,  дарения и доброволен труд, под надслов „Подкрепи Бъpath_124288деще за децата в следващата му стъпка!”, с цел да изгради пространство, в което чрез двигателна активност и рехабилитация да помага на децата.

Този вид терапия:

  • стимулира невромоторното и психическото развитие на децата
  • повишава тяхната самостоятелност
  • осигурява по-високо качество на живот и максимално социализиране на децата със специфични потребности.
  • развива когнитивните и комуникативни умения

Заниманията могат да бъдат индивидуални и групови, съобразени с особеностите и способностите на всяко дете чрез тях се подпомага двигателната активност на децата със специфични потребности, развитието на грубата и фина моторика, координацията на движенията и ловкостта, тяхното обучение в дейности от ежедневния живот и т.н.

Ние призоваваме, граждани и представители на бизнеса от нашия град, България и отвъд тези граници, да се включат в „Стъпка напред” и да ни подкрепят в усилията да създаваме и надграждаме специфична терапевтична среда и условия за децата със специални потребности в нашия град! 

За създаването на залата са необходими средства за ремонт на помещението и за оборудване. За оборудването имаме нужда от: кушетка за масажи, модулна стълба, паралели, вертикализатор, проходилка, топки за рехабилитация, шведска стена, дюшеци, „сух басейн” с топки, бягаща пътечка, детски велоаргометър и други. За стартиране на залата са необходими приблизително 12 000лв

Как може да подкрепите нашата кампания:

  • С финансово дарение на нашата дарителска сметка:

IBAN: BG82STSA93000013794439

BIC: STSABGSF

Банка ДСК

  • Като закупите някои от необходимото за залата оборудване.