Десислава Димитрова – Психолог


Десислава Димитрова – психолог в Центъра за обществена подкрепа

Завършено образование и допълнителни обучения и квалификации по време на работата:

  • Завършено висше образование, специалност Психология.
  • Юни 2017 – участие в Обучителен уъркшоп за разбиране на поведението при нарушения от аутистичния спектър и свързани затруднения с помощта на модела Iceberg и STAR техника. Супервизия на случаи, с помощта на терапевтичния подход Intensive Interaction.

Защо избрахте да работите на тази длъжност?

Това е сферата, в която имам желание да работя и да се развивам.

Какъв е най-големият Ви успех в работата според Вас?

Винаги и във всичко очаквам най- големите успехи тепърва да предстоят.

Кои са най-големите предизвикателства, с които се сблъсквате в работата си?

Не смятам, че е възможно да се направи разграничение- всеки случай е едно уникално предизвикателство.

Какво обичате да правите през свободното си време?

В две изречения е невъзможно да се изброят нещата… Всичко, което ми доставя удоволствие.