Доброволците в Ръжена и тяхната кауза „Училището”


EEA_Grants_JPG_4642_1Учениците-чпенове на клуб „Млад доброволец” към ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” от село Ръжена избраха за разработят проект и план за действие, за да подобрят материалната база на своето училище.

След разговорите с директорът на школото, бяха избрани помещенията и бе взето решение, че това ще се случи през пролетната ваканция.

И ето, че пролетта дойде и две от класните стаи в селското училище са освежени от самите деца.

След като написаха своето проектно предложение екип от сдружение „Бъдеще за децата” го разгледа и одобри за финансиране в рамките на „Гласът на децата” – проект, който организацията реализира с цел подпомагане на активното гражданство и възпитаване на социално отговорно поведение сред младите хора.

И така децата получиха средства, с които закупиха необходимите им материали – бои, лакове, четки, инструменти и др.

Резултатът е налице, а деца и учители са видимо доволни от отборно свършената работа.

Младите доброволци са амбицирани да продължават и занапред да помагат за подобряване на условията не само в училището, но изобщо в заобикалящата ги среда. Като продължение на тяхната инициатива предстои да се създаде нова цветна градинка в училищния двор. Ангажимент за това пое и директорът на образователната институция, госпожа Нанка Арнаудова.

„Клуб млад доброволец” се реализира като част от проект „Гласът на децата” на сдружение „Бъдеще за децата”. Работата по дейността започна в края на миналата година, след провеждането на конкурс за избор на пет училища, в които да обединим децата около доброволчеството. И така изборът се спря върху ПМГ „Никола Обрешков” гр. Казанлък, Национална гимназия по пластични изкуства и дизайн „Акад.Дечко Узунов”, гр. Казанлък, Хуманитарна гимназия „Св.Св. Кирил и Методий” гр. Казанлък, Професионална гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт гр. Казанлък и ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” в село Ръжена.

В продължение на почти три месеца с тях работиха  двама от специалистите на местната организация, по специално подготвена за тях Програма. Колегите проведоха пет обучения във всеки клуб, като всеки път те включваха теми, задачи и упражнения за изграждане на връзка, екипност и доверие. Накараха младите доброволци да направят реална оценка на своите индивидуални възможности. След приключването на обучителния етап децата имаха основни и практически знания за това що е то доброволчество, как да изготвят план за дейността си, как да го реализират, как да привличат ресурси, за да осъществят дейностите си. И най-важното е, че се научиха да изразяват своето мнение, да го споделят в групата без да се притесняват. Научиха се да говорят. Мотивирани са и имат поле за изява и възможност да заявят себе си в обществото.

 

Владислава Бумбалова, координатор на ЦРД: „Вярвам, че това ще е един от клубовете, който със сигурност ще продължи да работи. С удоволствие, ще ги подкрепям и по нови проекти. Надяваме се да използват получените знания и умения за реализацията на редица положителни инициативи.”

Работата по петте мини проекта ще продължи до 18 април, когато изтича периодът за реализиране на дейностите по „Гласът на децата”.

Проектът „Гласът на децата” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. www.ngogrants.bg.

 

Информация: СНЦ „Бъдеще за децата” гр. Казанлък