Екатерина Димитрова, психолог


Катя е психолог в Центъра за социална техабилитация и интеграция за деца с увреждания. Работи с тя по Програма „Ранно детско развитие“