Екипът на Център за обществена подкрепа – гр. Казанлък порасна с още една година


Picture 173Две години, през които екипът на СНЦ „Бъдеще за децата” в Казанлък, благодарение на своя индивидуален подход, силна мотивация и любов към децата e помогнал на повече от 240 деца да живеят обичани и в сигурна семейна среда.
„Това нямаше да се случи без всеотдайната работа на екипа на Центъра”, споделя Мария Гинева, Изпълнителен директор на организацията. По думите й най-големият успех на ЦОП – Казанлък са всички по-малки успехи на всеки един специалист, член на семейството „Бъдеще за децата”. Благодарността в детските усмивки и очите на родителите, пълни с обич и следащи с надежда в доброто бъдеще на своите деца.

„Признателен съм на колегите си за тяхната отдаденост, обич и уважение към детето. Благодаря им за вярата в родителите и семейството, за умението да ги подкрепят и насърчават”, добавя и управителя на Центъра – Иван Димитров, който е няколко месеца в екипа, но го наблюдава и подкрепя от самото начало.
Центърът е място, където всеки родител и дете получават нужните им уважение, доверие, съпричастност и подкрепа. „Следвайки максимата „Заедно в подкрепа на децата!”, освен колегите, принос за успехите на ЦОП – Казанлък, неминуемо имат и партньорите и всички приятели на сдружение „Бъдеще за децата”, които припознават мисията й като своя и прегръщат всяка наша кауза като своя. Благодарим и на всички тях! Силата и вярата на нашата работа се крие в това да намериш подкрепа от обществото, от хората!”, допълва госпожа Гинева с усмивка.
„Благодаря за доверието на община Казанлък, която ни се довери и повери управлението на услугата на Сдружението! Благодаря специално на колегите от системата за закрила на детето за споделената кауза и ежедневни усилия в подкрепа на нашата работа и подобряване благосъстоянието на децата! Благодаря на екипа на Родилно отделение при МБАЛ „Д-р Христо Стамболски” – гр. Казанлък за професионализма и партньорството! Благодарим и на всички здравни работници в Казанлък, които отвориха вратите и сърцата си, за да сме заедно в усилията за по-добро бъдеще на децата и техните семейства!” – не пропусна да добави Мария Гинева.
Екипът на Центъра за обществена подкрепа, си пожелава да запази своята висока мотивация за работа, да развива своя капацитет и да достигне високи нива на професионализъм, за да прави така, че животът на все повече деца и семействата да е по-светъл и изпълнен със радости.