Емоционална интелигентност при децата. Примерни игри


Автор: Диляна Панова, психолог в Център за обществена подкрепа;

Емоционалната интелигентност е способността на хората да  разпознават и управляват емоциите си, умението да общуват или по друг начин казано социалната интелигентност. Тя покрива 5 основни области: самосъзнание, емоционален контрол, самомотивация, емпатия и умения за създаване и поддържане на връзки. Терминът е популяризиран през 1996 от психолога Даниъл Голман в книгата му „Емоционалната интелигентност“. В книгата си той твърди, че емоционалната интелигентност е по – важна от коефициента на интелигентност, което е причина за дебати между психолози, но в действителност емоционалната интелигентност е фактор за академични постижения.

Защо е важно да развиваме емоционална интелигентност у децата?
Знаем, че характерът се формира в най-ранно детство. Затова, за да отгледаме силен човек, подготвен за света на възрастните, е изключително важно детето да получава колкото може повече внимание и да развиваме неговата емоционална интелигентност.
Детето трябва да се научи:
– да умее да понижава стреса;
– да разбира своите емоции и да ги улавя;
–  да установява контакт с околните, посредством невербална комуникация;
– да използва хумора и играта, за да се справя с предизвикателствата и – да преодолява препятствията;
– да решава конфликтите позитивно;

Предлагаме няколко игри, с които можем да помогнем на детето.

Игра ”Да тренираме емоциите си”
Помолете детето да се намуси като:
– сърдит човек;
– есенен облак;
– зла вещица;
Да се усмихне като:
– като радостно дете;
– хитрата лисана;
– като Буратино;
– като някой който вижда чудо;
– като слънцето;
Да се разсърди като:
– като човек когото са ударили;
– като две козлета на мост /приказката/;
– като дете на което са отнели любима вещ /играчка, сладолед…/;
Да се уплаши като:
– заек който е видял вълк;
– дете изгубено в гората;
Да изрази умора като:
– човек който е вдигнал нещо тежко;
– баща който се прибира вечер от работа;

Игра ”Хайде да измислим история заедно”
Тази игра е за група деца. Всички сядат в кръг и вие, като водещ, започвате историята: „Имало едно време…“. Детето до вас, продължава историята, и всяко следващо дете добавя по едно изречение. Когато отново дойде ваш ред, можете да насочите историята в по-логична посока. Децата се забавляват и увличат от това упражнение, и най-важното, провокира се тяхното въображението.

Игра ”Балон”
Играта „Балон“ учи децата да дишат правилно, да се отпускат и помага вие, самите да разбирате по-добре детето си. Давате му ярък балон, който трябва да надува, а след това много бавно да изпуска въздуха обратно в устата си, без да отваря уста, сякаш сега балонът надува него, а не обратното. А после, бавно да изпуска въздуха през устата си, сякаш е балон, който бавно се  изпуска.
После, можете да помолите детето да сподели ситуация, в която се е чувствало, като този балон: когато не е можело да понася нещо и е искало просто да се изпусне като надут балон. По този начин ще покажем на детето как може да се успокои в трудни моменти, да предложим варианти за решаване на проблема и като цяло да научим какво го притеснява, да помогнем за преодоляване на трудностите. А и същевременно, да тренира дишане и издръжливост.

Игра ”Добри думи и комплименти”
Това упражнение отново е предвидено за група деца. Те сядат в кръг и трябва да кажат, гледайки се в очите, по няколко добри думи за детето до тях. А то трябва в отговор да благодари и да направи същото със следващото дете по ред.
За някои деца е трудно да направят комплимент, нужни са им насочващи въпроси или като пример да измислят комплимент за себе си. Така, те могат да научат много за общуването и да свикнат да забелязват най-хубавото у хората.

Игра ”Какво се е случило – познай”
Намерете картинка или снимка, която изобразява някаква житейска ситуация, например на някой, който получава награда. Нека детето си представи какво може да се е случило преди тази ситуация и какво би могло да се случи след това.
Тази игра, развива логиката и въображението. Колкото по-подробен е разказът, толкова по-добре. Може да помагате на детето с насочващи въпроси.
Игра ”Измисли история”
Тази игра развива въображението. На детето се дават логически несвързани думи, а то трябва да измисли история от тях. Например гора, колело, чай, кола, вълна, луна, завист, козина, таван, сняг. Ще бъдете изненадани, колко богато е въображението на детето ви.
Игра за развиване на емпатия и творческо въображение ”Нарисувай…!
Нарисувай добро животно и го назови с ласкаво име, наградете го с някакво вълшебно средство.
Рисуването се провежда на тиха спокойна музика, с бои или ярки тебешири, флумастери, на чиста бяла хартия. Направете конкурс за най-доброто животно.
На победителя – се връчва грамота.
Игра ”Да си направим подарък един на друг”
Родителят предлага на детето,, да си направят подарък един на друг, но ….  не истински. А измислен. Какво бихте желали, да подарите именно на това дете? Подарете му нещо, което считате, че в този момент, сега му е особено нужно. Подаръкът може да се опише с думи или жестове. По този начин, децата се учат да разбират настроението на другите, състрадание и съчувствие, един към друг.

 Докато едни деца имат готовност да се справят с нови ситуации и хора по – лесно, други с по – ниска емоционална интелигентност имат нужда от повече помощ по по-фокусиран начин. Децата, които от малки развиват емоционалната си интелигентност комуникират по – лесно, могат да създават по – силни връзки и да преговарят в трикови ситуации, а също така стават добри лидери и дори печелят повече пари. Без значението началното ниво на емоционална интелигентност всички деца имат нужда да бъдат подкрепяни през „минното поле“ на емоциите докато растат.