Започва нов проект за социално включване на младежи с увреждания

Сдружение „Бъдеще за децата“ разработи и получи финансиране на проект  „Социално включване чрез заетост“, финансиран по Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, по приоритетна ос  № 2  „Намаляване на бедността и насърчаване  на социалното включване“. Основната цел на проектното предложение е да се предоставят условия и подкрепяща среда за включване на пазара … Продължете с четенето на Започва нов проект за социално включване на младежи с увреждания