Изминалата година в цифри или за работата и равносметката


Работата ни не може да се опише с цифри, защото зад всяко едно число стоят реални човешки съдби. Всеки ден, ние – специалистите от сдружение „Бъдеще за децата“ се срещаме с родители, които се сблъскват с проблем в грижата за своето дете и се опитваме да направим малки промени – в дома, в средата, да ги подкрепим в разговора с учителя, да им осигурим комплекти с дрехи и неща от първа необходимост. Това, повярвайте за едно дете, за едно семейство е ключ към Щастието.
И зад всеки успех има история в развитие, с постоянство и малки крачки по дългия път към промяната, в която малкото ни голямо общество е нужно само да повярва. Особено важно при работата със семейства е да се спечели доверието и съдействието не само на майката, но и на бащата, и на бабата, и на дядото и на съседката, и на учителката, и на приятелите им – на всеки значим за тях човек! Има семейства, които дотолкова са загубили надежда. И се намират на Прага. Не успяват да се преборят вътрешно със себе си, с бюрокрацията, с говоренето на хората, с трудностите. И когато, дойде един Човек и ти даде сили, говори с теб на разбираем език, започваш да желаеш най-хубавото за себе си и за своите близки! Оправяш дома си, постилаш пода, слагаш тенджерата на котлона, усмивката и вярата – задължително – и продължаваш напред – да се бориш, да живееш, да се радваш! Ето това правим ние за Хората!
И това, което ни радва е, че те малките хора ни вярват и много от тях успяха да преодолеят трудностите. Научиха се да разбират децата си, да посрещат с търпение и слушане порастването им и така, да бъдат подкрепа един за друг.
И всичко е свързано! Човешката съдба, простото битие, страха, статистиката…..
И така, през 2019 година екипът на сдружение „Бъдеще за децата“ и двете социални услуги е помогнал над 400 семейства, консултирал е 90 жени в Родилно отделение, допринесъл е 6 деца да се върнат в биологичното си семейство; предложи сигурно и отворено пространство за деца и семейства от общността чрез Детска къща „Сигурен старт“; за всеки, който иска да се учи на добро родителстване направихме „Работилници за родители – „Да пораснем заедно плюс“; над 200 семейства са получили дрехи, храна и консумативи; много деца развиха своите умения и подобриха благосъстоянието си.
Благодарение на дарители е създаден и фонд за спешни случаи, за да може да се реагира и помогне веднага на детето и неговото семейство.
Това, което създаваме и постигаме, е изцяло в полза на общността ни. Самата общност диктува какво да се случва, от каква подкрепа има нужда. Ето защо още при появата на някакъв проблем ние започваме да подготвяме екипа си за неговото решаване – споделя Мария Гинева – изълнителен директор на Сдружение „Бъдеще за децата“.
И в отговор на приказката „Една птичка пролет не прави!“, ние може да се похвалим с подкрепа от страна на Община Казанлък и дирекция „Социално подпомагане“, защото вървим, в една посока. И не е ли именно това отговорът – гражданските и административни структури – публично или тихо, да обединим усилия, като работим в сътрудничество и координираме действията си?! Ние, успяхме да разпределим ролите си, точно като в едно семейство, и според властта и механизмите, с които разполага всеки, да помагаме за повишаване благосъстоянието на повече деца и техните семейства.
Защото всичко е свързано! От една страна дирекция „Социално подпомагане“ насочва към нас семействата, които имат нужда и заедно помагаме. Признание е доверието от страна на колегите, и истината, че на този етап, работата ни е немислима без изграденото партньорство помежду ни.
Много е важно да знаеш, че когато почукаш на една врата, да има кой да ти я отвори и когато потърсиш помощ да имаш кой да ти я даде! Във всички проекти и инициативи Община Казанлък са наши партньори и винаги са играели ключова роля в тях. През изминалата година, кмета на Общината и Общински съвет-Казанлък, подкрепиха искането за увеличаване на капацитета, и в резултат от месец юни 2019 година ЦОП Казанлък е с разширени възможности. В допълнение, бяха разкрити две нови дейности – по „Спешен прием“ и работа в „Синя стая“, благодарение на проект „Развитие на услуги за деинституционализация на грижите за деца в община Казанлък“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., от община Казанлък.
И всичко e свързано! Сдружението като гражданска организация успя да направи социалните услуги разпознаваеми и търсени. Има директен контакт с подрастващите и тяхната среда, и успява да посее семенцето на гражданската отговорност и позиция; успяхме да привлечем семейства от цялата страна в подкрепа на деца и семейства в риск от Община Казанлък; да реализираме 14 кампании и инициативи, в подкрепа на значими теми и проблеми, за които намерихме съмишленици и приятели; едни от най-успешните ни кампании – „Акция детски свят“ и „Акция Дядо Коледа“ – обединяват хората и срещат Доброто, вече седма година поред.
Защото работим Заедно в подкрепа на децата и семействата!
И ще продължаваме да го правим, защото когато гориш в каузата си, всяко нещо има смисъл!

Сдружение „Бъдеще за децата” е доставчик на социалните услуги „Център за обществена подкрепа“ и „Център за социална рехабилитация и интеграция” за община Казанлък. Услугите са държавно делегирани дейности и са възложени за управление от Община Казанлък.