ИЗ „ГЛАСЪТ НА ДЕЦАТА”: „За детство, като в приказка без край”


11944825_10204552132754654_475367898_nПод това премина днешния 21-ви август!  В разгара на лятото екипът и доброволците на сдружение „Бъдеще за децата” продължават да подаряват по една ПРИКАЗКА, всеки петък, на всяко дете…

Инициативата „Приказна седмица” се реализира, като част от „Дейности насочени към общността” по проект „Гласът на децата”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.”www.ngogrants.bg.  Поредицата от приказни дни е с цел да привлечем повече доброволци и съмишленици в подкрепа на мисията на организацията – да помага на деца в риск и техните семейства, като им предоставя услуги и реализира дейности за развитие на възможностите им, социално включване и повишаване на благосъстоянието им.

Тази „Приказна седмица” ние посветихме на „МАЛКАТА РУСАЛКА”. Тя е готова на всичко, за да опознае света на хората, без да си дава сметка колко опасен може да е той. В тайната си пещера, разглеждайки своите съкровища, намерени на потънали кораби, тя пее прочутата си песен!

Тя пожертва за вълшебство своя чар
и заменя опашката с крака.

Оставя близки и сестри, и цар,
да бъде част от съдбата на своя принц любим! …

Днес в нашето морско царство от 10:00 до 12:00 часа,

подредихме чудни истории за цар Тритон,

за Ариел и нейният добър приятел – синьо-жълтият рибок Флаундър,

„всезнаещата“ чайка Скатъл,

ракът капелмайстор Себастиан,

злата вещица Урсула

и слугите й – зловещи змиорки.

Всички наши гости се превърнаха

в обитатели на един необикновен подводен свят,

изпълнен с чудеса и заклинания,

любов и ревност, бури и затишия,

песни и танци.

Майсторихме бижута,

редихме мъниста!

На всички принцове, принцеси –

правихме приказни прически!

Неизменно присъстваше и ателието за рисуване на лица и ръчички.

Бяхме се постарали да създадем и кът за рисуване и оцветяване,

където децата заедно със своите родители творяха ли, творяха!

И така …, както всеки петък, днешната ни ПРИКАЗКА приключи с усмивки по лицата и много топлота в сърцата!

… До следващата седмица!

Всеки петък, в часовете преди обед до края на лятото, организацията ще предлага на своите гости приказни приключения и много изненади. Всяка седмица ще бъде посветена на различна приказка – автор, народност и т.н. През месец септември в късните часове на деня, сдружение „Бъдеще за децата” ще организира и „Лятно кино”. Инициативата продължава до 18 септември.  Всички събития в рамките на инициативата се провеждат на ул. „Войнишка” 25 /Комплекса за социални услуги/, западно от парк „Розариум”, където се помещава сдружение „Бъдеще за децата”. Очакваме Ви!

Проектът „Гласът на децата” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.”www.ngogrants.bg.


–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Бъдеще за децата” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на нeправителствени организации в България.