ИЗ „ГЛАСЪТ НА ДЕЦАТА”: „За детство, като в приказка без край”


11999370_10204640061552819_511542597_oЕкипът и доброволците на сдружение „Бъдеще за децата” продължават да подаряват по една ПРИКАЗКА, всяка седмица, на всяко дете…

Инициативата „Приказна седмица” се реализира, като част от „Дейности насочени към общността” по проект „Гласът на децата”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.”www.ngogrants.bg.  Поредицата от приказни дни е с цел да привлечем повече доброволци и съмишленици в подкрепа на мисията на организацията – да помага на деца в риск и техните семейства, като им предоставя услуги и реализира дейности за развитие на възможностите им, социално включване и повишаване на благосъстоянието им.

Последния приказен петък, 4-ти септември, посветихме на Карлсон, който живее на покрива и герой от романите на Астрид Линдгрен.
„Карлсон е малко, дебеличко и самоуверено човече. При това умее да лети. Всеки умее да лети със самолет и вертолет, но едничък Карлсон умее да лети самичък. Достатъчно е да натисне копчето на корема си и тозчас едно малко чудновато моторче забръмчава на гърба му. Докато перката се завърти както трябва, Карлсон стои една минута неподвижен. Но щом моторът заработи с пълна сила, Карлсон се издига, полетява с леко поклащане и си дава такъв важен и достолепен вид, сякаш е някой директор — разбира се, ако можете да си представите директор с перка на гърба.”
Той  живее на покрива на една обикновена къща в Стокхолм и е приятел на Дребосъчето, най-малкото обикновено дете от семейство Свантесон.
С много креативност и усърдие, нашите колеги пресъздадоха част от Стокхолм и още на входа на ПРИКАЗНАТА СЕДМИЦА се откриваше страхотния изглед на високите, цветни и пълни с прозорци къщи на шведския град. А на една от сградите бе Карлсон, готов за приключения и срещи с нови приятели. Той посрещаше своите гости с широка усмивка и смигаше на всяко дете, което го погледне.
В рамките на два часа нашите ДОБРОВОЛЦИ е част от екипа на СНЦ „Бъдеще за децата” споделиха своята историята за добрия чудак – с перка на гърба и живеещ на покрива в малка къщичка, обичащ да похапва кюфтенца и правещ изобретения като парни машини, строител на най-високите кули на света …
„Приказната седмица” започна традиционно с четене на открито. Част от групата доброволци, преобразени като Карлсон, разказаха на децата отделни откъси от книгата. Последваха няколко гатанки и въпроси свързани с едноименния герой. Денят продължи с предизвикателство, което отправихме към всички гости – бебета, деца, тинейджъри, родители и баби – да построят една типична къща от град Стокхолм, но не просто къща, а къщата, на чийто покрив живее чудния дебеланко. Голямо чудене падна! J След което, започнаха да майсторят, да лепят и украсяват! Отвориха врати и още три ателиета – за рисуване и оцветяване на големи картинки с най-малко 100 елемента Карлсон; ателие за изработка на перки (безмоторни) и разбира се – ателието за рисунки на лице, ръце …
И така …, както всяка седмица, и тази ПРИКАЗКА приключи с усмивки по лицата и много топлота в сърцата!
До следващата седмица!
Всеки петък, в часовете преди обед до 18 септември, организацията ще предлага на своите гости игри и забавления  по тема от избрани и познати приказки и детски романи.
Очакваме Ви и следващата седмица – по същото време, на същото място, но с нови предизвикателства и изненади!
Всички събития в рамките на инициативата „Приказна седмица” се провеждат на ул. „Войнишка” 25 /Комплекса за социални услуги/, западно от парк „Розариум”, където се помещава сдружение „Бъдеще за децата”.  
Проектът „Гласът на децата” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.”www.ngogrants.bg.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

EEA_Grants_JPG_4642_1Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Бъдеще за децата” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на нeправителствени организации в България.