ИЗ „ГЛАСЪТ НА ДЕЦАТА”: „За детство, като в приказка без край”


11783494_735544083223874_778124444_oПоредния приказен ден организира сдружение „Бъдеще за децата” на 24 юли от инициативата „Приказна седмица”, част от „Дейности насочени към общността” по проект „Гласът на децата”. Целта на тази дейност е привличането на повече доброволци и съмишленици в подкрепа на мисията на организацията – да помага на деца в риск и техните семейства, като им предоставя услуги и реализира дейности за развитие на възможностите им, социално включване и повишаване на благосъстоянието им.

Последната „Приказната седмица” екипът реши да посвети на приказките с животни. Нашите доброволци – Ивет Димитрова, Румяна Райчева и Валя Димитрова, четоха на децата приказките „Косе Босе”, „Дядовата ръкавичка” и „Дядо вади ряпа”, като последната бе представена игрово, с участието на децата.

Усмивките на малки и големи бяха по лицата и не само това …… ами всеки отговорил правилно на въпрос по приказките получи маска, с която се превъплъти в ролята на тигър, лисица, мечка, вълк и т.н., а очите им блестяха ли, блестяха…!

На разположение на всички наши гости бяха още две ателиета – оцветяване на картинки с герои от приказките с животни и рисуване на лица и ръчички.

В цялостната подготовка и реализацията и на ПРИКАЗКАТА се включиха ДОБРОВОЛЦИТЕ към организацията.

През времето от 10:00 до 12:00 часа в двора на сдружение „Бъдеще за децата” звуча музика, имаше танци и много игри.

Инициативата „Приказна седмица” е под мотото „За детство като в приказка без край”  и се реализира, като част от заложените дейности по проект „Гласът на децата”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.” www.ngogrants.bg.

През този месец предстои още една „Приказна седмица” – на 31-ви юли.

Всеки петък, в часовете преди обед до края на лятото, организацията ще предлага на своите гости приказни приключения и много изненади. Всяка седмица ще бъде посветена на различна приказка – автор, народност и т.н. През месец септември в късните часове на деня, сдружение „Бъдеще за децата” ще организира и „Лятно кино”. Инициативата продължава до 18 септември.

Всички събития в рамките на инициативата се провеждат на ул. „Войнишка” 25 /Комплекса за социални услуги/, западно от парк „Розариум”, където се помещава сдружение „Бъдеще за децата”.

Общо 14 събития ще бъдат осъществени в „Дейности насочени към общността” – 12 „Приказни седмици”, 1 „Семеен пикник” и приключението „Опознай града”.

Идеята е провеждайки кампаниите на място, да се създаде предпоставка малки и големи, да припознаят Сдружението, като свое място за изява, да проявят интерес към дейността му и да бъдат част от нови доброволчески и благотворителни проекти.

Основните целеви групи в „Гласът на децата” са деца, младежи и граждани и тяхната обкръжаваща среда – семейства и училища. Проектът е с продължителност 10 месеца и включва реализацията на четири основни дейности, с цел повишаване на гражданската информираност – Е-бюлетин, „Запознаването с възможностите за подкрепа на деца”, „Клуб млад доброволец”, „Дейности насочени към общността”.

„Гласът на децата” се осъществява в подкрепа на алтернативните социални услуги за деца – Център за обществена подкрепа – и Център за социална рехабилитация и интеграция за деца – гр. Казанлък.

За организацията и провеждането на отделните дейности по проекта, сдружение „Бъдеще за децата” ще разчита на своя екип, на приятели, доброволци и партньори.

Проектът „Гласът на децата” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.” www.ngogrants.bg.

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Бъдеще за децата” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на направителствени организации в България.