ИЗ ПРЕГРЪДКА ЗА ВСЯКО ДЕТЕ: Да Бъдеш БАЩА


144Като продължение на деня и част от нашата и ваша СЕМЕЙНА СЪБОТА, предложихме пикник, но гарниран с няколко семейни игри. И то, със специалното участие на БАЩИТЕ. Участниците бяха разделени на отбори – баща – дете. В рамките на час и половина на поляната зад Тракийската гробница, те хапнаха, или по-точно се омазаха с пица, надпреварваха се кой ще спука повече балони, скачаха с чували, и признаха какво никога не са правили заедно, показаха танцувални умения… и още много, много други предизвикателства изпълнени под зоркото на майките.

Семейният пикник се реализира като част от Националната кампания „Да бъдеш баща” и целта беше чрез провеждането на няколко семейни игри да сложим фокуса върху връзката баща – дете. Събитието е продължение на поредицата от инициативи, които екипът на сдружение „Бъдеще за децата“ провежда с цел насочване на общественото внимание към БАЩАТА и неговата роля в семейството. През ноември миналата година, сдружение „Бъдеще за децата” проведе конкурс за есе и рисунка на тема „Моят баща е мечта за всяко дете”, а през март тази година стартира Пътуваща изложба „Да бъдеш баща”, припомнят от неправителствената организация.

 

Сдружение „Бъдеще за децата” и Център за обществена подкрепа – гр. Казанлък реализират инициативите ДА БЪДЕШ БАЩА благодарение на проект „Прегръдка за всяко дете”. Проектът е разработен с цел да се намали броя на децата, настанени в институции чрез изграждане на система от подкрепящи услуги за родителите, базирани на комплексен подход и междуинституционално сътрудничество. „Прегръдка

за всяко дете” е с продължителност 27 месеца. Финансира се от Фондация „Лале“ и Фондация „Оук“, по програма „Вяра в децата и семейството“