Инициатива под надслов „За детство, като в приказка без край”


11749286_928059210585551_1233206532_nСдружение „Бъдеще за децата” провежда инициатива под надслов За детство, като в приказка без край”  

 

Днес , на 17 юли бе третото поредно събитие от инициативата „Приказна седмица”, част от „Дейности насочени към общността”. Целта на тази дейност е привличането на повече доброволци и съмишленици в подкрепа на мисията на организацията – да помага на деца в риск и техните семейства, като им предоставя услуги и реализира дейности за развитие на възможностите им, социално включване и повишаване на благосъстоянието им.

Специални гости на днешното издание на „Приказна седмица” бяха актьорите Мара Бонева и Галин Гущеров – Гаро, които потопиха деца и родители в магията на кукления театър и българските народни приказки с вълшебствата на „Неродена мома”.

Усмивките на малки и големи бяха по лицата, а очите им блестяха…!

След финала на представлението в двора на сдружение „Бъдеще за децата” зазвуча музика, започнаха танци и игри. Врати отвориха две ателиета, които едновременно изпъстриха детските лица и ръчички.

В цялостната подготовка и реализацията и на днешната ПРИКАЗКА се включиха ДОБРОВОЛЦИТЕ към организацията.

Инициативата „Приказна седмица” е под мотото „За детство като в приказка без край”  и се реализира, като част от заложените дейности по проект „Гласът на децата”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.” www.ngogrants.bg.

През този месец предстоят още две „Приказни седмици” – 24-ти и 31-ви юли.  Всеки петък, в часовете преди обед до края на лятото, организацията ще предлага на своите гости приказни приключения и много изненади. Всяка седмица ще бъде посветена на различна приказка – автор, народност и т.н. През месец септември в късните часове на деня, сдружение „Бъдеще за децата” ще организира и „Лятно кино”.

Инициативата продължава до 18 септември.

Всички събития в рамките на инициативата се провеждат на ул. „Войнишка” 25 /Комплекса за социални услуги/, западно от парк „Розариум”, където се помещава сдружение „Бъдеще за децата”.

Общо 12 събития ще бъдат осъществени в „Дейности насочени към общността” – 10 „Приказни седмици” и 1 „Семеен пикник” и приключението „Опознай града”.

Идеята е провеждайки кампаниите на място, да се създаде предпоставка малки и големи, да припознаят Сдружението, като свое място за изява, да проявят интерес към дейността му и да бъдат част от нови доброволчески и благотворителни проекти.

Основните целеви групи в „Гласът на децата” са деца, младежи и граждани и тяхната обкръжаваща среда – семейства и училища. Проектът е с продължителност 10 месеца и включва реализацията на четири основни дейности, с цел повишаване на гражданската информираност – Е-бюлетин, „Запознаването с възможностите за подкрепа на деца”, „Клуб млад доброволец”, „Дейности насочени към общността”.

„Гласът на децата” се осъществява в подкрепа на алтернативните социални услуги за деца – Център за обществена подкрепа – и Център за социална рехабилитация и интеграция за деца – гр. Казанлък.

За организацията и провеждането на отделните дейности по проекта, сдружение „Бъдеще за децата” ще разчита на своя екип, на приятели, доброволци и партньори.

Проектът „Гласът на децата” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.” www.ngogrants.bg.

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Бъдеще за децата” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на направителствени организации в България.