Информационна среща във връзка с приключването и отчитането на проект „Промяна в действие”


EEA_Grants_JPG_4642_1             Здравейте!

Сдружение “Бъдеще за децата” гр. Казанлък, ще проведе информационна среща във връзка с приключването и отчитането на проект „Промяна в действие”.

Какво постигнахме?

Какви дейности реализирахме?

Какво научихме?

С какво не успяхме да се справим?

Какво още искаме да постигнем?

На кои дейности ще осигурим устойчивост?

 

2 ноември 2015 година /понеделник/, от 15:00 часа, в сградата на Комплекса за социални услуги на ул. „Войнишка” 25 /бившата Община № 2/.

 

Проектът „Промяна в действие” се финансира от Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икомическо пространство 2009-2014. Попада в Тематичен приоритет: „Насърчаване повишаването на капацитета на НПО и развитието на благоприятстваща среда за работа на направителствения сектор” и бе с продължителност 12 месеца.

 

На предстоящата пресконференция, ние ще дадем и началото на две нови кампании.  

 

Първата Акция е във връзка със Седмица на Бащата 2015 (09.11.-15.11.2015г), част от Националната кампания Да бъдеш Баща. Сдружение „Бъдеще за децата” присъединява Казанлък към останалите българските градове, и за пореден път ще се опита да фокусира общественото внимание към към БАЩАТА и неговата роля в семейството.

 

Местната организация следва политика на социална отговорност и организира кампании, които са в посока насърчаване на доброволчеството и изобщо засилване на гражданската активност, като реализира дейности и инициативи в подкрепа на различни лични и социално значими за обществото каузи. На предстоящата пресконференция ще обявим и стартът на нашата ДОБРОволческа Акция.

 

Срещата ще се води от госпожа Мария Гинева, изпълнителен директор на Сдружение „Бъдеще за децата” и ръководител на проект „Промяна в действие”.

 

 

        Очакваме Ви!

 

Проектът „Промяна в действие” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.” www.ngogrants.bg.

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Бъдеще за децата” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на направителствени организации в България.