Инър Уил – Казанлък


Инер Уил е една от най-големите доброволни организации на жени в света, със статут на неправителствена организация в ОOН и представителства в Женева, Ню Йорк и Виена. В момента клубовете по света имат над 103 000 членове в повече от 100 страни.

Всички дами,независимо от своята националност се ръководят от едни и същи цели:

– Насърчаване на приятелството
– Лична служба в полза на обществото
– Подпомагане на международното разбирателство

Женският клуб подкрепя организацията в реализацията на много инициативи, свързани с децата в риск – организира театрални постановки, включва се в Акция „Дядо Коледа“ и в други благотворителни дейности.