Казанлъшки младежи в програма „Мегафон“


Двама младежи – доброволци към СНЦ „Бъдеще за децата” заминаха днес, за да се включат в младежката програма „Мегафон”.

Тодор Гинев и Даниела Захариева ще имат шест дена, в които да се запознаят с програмата и да изберат как да се включат в нея. Тя е замислена съвместно с млади хора от Младежка мрежа „Мегафон“ и стъпва върху опита на Национална мрежа за децата в различни дейности по детско и младежко участие. Целите на Програма „Мегафон” са да осигури комплексен и последователен процес на изграждане капацитета както на младите хора, така и на организациите, членове на Национална мрежа за децата в сферата на правата на децата – правото им на мнение и на участие – ценности, нагласи, теория и практика и да структурира и улесни изграждането на цялостен модел на автентично детско и младежко участие в Национална мрежа за децата.

СНЦ „Бъдеще за децата” е активна част от Национална мрежа за децата. Това дава възможност за приобщаване на двама млади човека към Програма „Mегафон”. Мария Гинева, директор на СНЦ „Бъдеще на децата” и член на Управителния съвет на Национална мрежа за децата, ще придружи Тодор и Даниела като отговорник.

Мегафонците имат възможност да се впуснат в ролята на PR, на застъпник, както и на кофасилитатор. Ролята „PR“ е подходяща за мегафонци, които имат интерес към създаване на текстове и отправяне на послания, към организиране, промотиране и отразяване на събития и към социалните мрежи като актуален инструмент за информиране. Ролята „Застъпник“ е подходяща за мегафонци, които имат интерес към това как работи държавата и как се създават и прилагат политики за деца, млади хора и семейства. Ролята „Кофасилитатор“ е подходяща за мегафонци, които имат интерес към групови взаимоотношения и процеси, водене на обучения и фасилитиране на дискусии. В тези роли младежите могат да се запознаят с медийните платформи на Мрежата, с институциите, практики на обучения и комуникация. Всеки може да развие потенциала  си в едно от трите направления.

Програмата осъществява добра мрежи и взаимоотношения сред младежи с общи интереси от цялата страна. Срещите и заниманията носят познания, забавления и добро настроение, създават се нови приятелства и се раждат страхотни идеи. Младите получават самочувствието да говорят и техният глас да бъде чут.