Подкрепете Центъра за социална рехабилитация за деца с увреждания


Сдружение „Бъдеще за децата” набира средства за закупуване на материали и консумативи за провеждането на терапевтична работа за децата – клиенти на Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания в гр. Казанлък. Към момента услугата работи с 43 деца, при капацитет 25, а има и чакащи. Според индивидуалните потребности на всяко дете се изготвя план за грижи, който включва работа с логопед, специален педагог, психолог, трудотерапия, арт-терапия и дейности по социално включване. За съжаление средствата 

делегирания бюджет не стигат за покриването на всички разходи по дейността. Именно поради тази причина, ние търсим варианти за финансиране от донори, проекти и дарители, за да продължим да предлагаме допълнителни услуги и дейности, които да подкрепят и развиват детето и неговото семейство. Можете да помогнете като закупите материали, игри и различни пособия, или дарите средства, които да се използват за услугата.

Банковата сметка на организацията е:

Банка ДСК

IBAN: BG82STSA93000013794439

BIC: STSABGSF

Банка ДСК