Калоян Захариев – Социален работник


Калоян Захариев e социален работник към ЦОП

Завършено образование и допълнителни обучения и квалификации по време на работата:

  • Завършено висше образование специалност Социология към Правно –исторически факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“-Благоевград
  • 2005 преквалификация Педагогика към Тракийския университет -Стара Загора
  • 2011 придобита степен магистър към Академия на МВР – София Факултет Полиция Публична администрация
  • Март – юни 2010 г. Въвеждащо обучение в Социалните дейности в Р България Център за развитие на човешките ресурси – София
  • Юни -октомври 2011 г. участие в обучение на тема „Ментални проблеми в развитието на детето” към Сдружение Алтернатива 55 – Стара Загора
  • Декември 2013 г. участие в обучение за Укрепване на капацитета на служители от Отдел закрила на детето към Агенция социално подпомагане
  • Септември 2014 г. участие в обучение „Управление и качествено предоставяне на социални услуги” към Институт за социални дейности и политики-София
  • Юни 2015 г. участие в обучение на тема „Работа с лица  получили международна закрила лица” към Върховен комисариат на ООН за бежанците
  • Юни 2016 г. участие в обучение за „Разяснение на Закона за социалното подпомагане раздел Социалните услуги” към Тренинг фактори – София

 

Защо избрахте да работите на тази длъжност?

Харесва ми да помагам на деца и семейства, който са в риск.

Какъв е най-големият Ви успех в работата според Вас?

Нямам най-голям успех. Успехите са различни. От това да запишеш едно дете да учи,

до това едно дете да остане в семейството си, а не да бъде настанено в специализирана

институция.

Кои са най-големите предизвикателства, с които се сблъсквате в работата си?

Да помагаш винаги когато можеш в дадена ситуация, дори и  да ти се струва

безнадеждна.

Какво обичате да правите през свободното си време?

Обичам да прекарвам времето си със семейството. Обичам да разговаряме, да гледаме

филми, да готвим, да се разхождаме.