Малки стъпки с БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА


Сдружение „Бъдеще за децата” инициира кампанията за набиране на средства,  дарения и доброволен труд, под надслов „Малки стъпки с Бъдеще за децата!”, с цел да се ремонтира дворното пространство на Центъра. Обновеното пространство искаме да е не само място за игра на малките потребители, но да се превърне в терапевтично пространство, в което да може да се съчетава движението, работата със сетивата, подобряването на координацията, ловкостта, фината  и обща моторика на децата потребители на Центъра. Планирали сме поставянето на детско съоръжение с различни наклони за изкачване и слизане, различни сензорни повърхности, изкачвания на стълби, промяна на нивата и други. Заниманията могат да бъдат свободни – децата сами избират заниманията си и структурирани с помощта на специалист – сензорен терапевт или рехабилитатор.

Също така, искаме детската площадка да се превърне в място, където ще се срещат деца в риск, с увреждания и децата от общността. Място за ателиета на открито, срещи, детски спектакли и други занимания на открито.

Ние призоваваме, граждани и представители на бизнеса, организации да ни подкрепят в усилията да създаваме и надграждаме специфична терапевтична среда и условия за децата със специални потребности в Казанлък!

За създаването на площадката са необходими 25 000 лв. С помощта на Пощенска банка, Syngenta – България, Кастамону и Община Казанлък ще успеем да закупим детското съоръжение, да поставим под него ударопоглъщаща настилка, да сменим настилката на тази част от дворното пространство.

Допълнително се нуждаем от средства или закупуване на :

 • люлка
 • две пейки
 • кашпи за билки
 • саксии
 • дървени сандъчета за различни материали
 • детски дървена маса за открито
 • дървено табло с различни тактилни повърхности
 • чадър  и др.

Как може да подкрепите нашата кампания:

 • да направите финансово дарение на нашата дарителска сметка:

IBAN: BG82STSA93000013794439

BIC: STSABGSF

Банка ДСК

 • да закупите част от необходимото за площадката оборудване;
 • да се включите в нашите периодични кампании  и подарите от нашите картички и сувенири на Вашите клиенти и приятели.

Допълнителна информация за кампанията на телефон 0878 379 261 или може да пишете на адрес: special_child@abv.bg