Стъпка напред с БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА


Сдружение „Бъдеще за децата” стартира кампания за набиране на средства,  дарения и доброволен труд, под надслов „Подкрепи Бъдеще за децата в следващата му стъпка!”, с цел да изгради пространство в Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания, в което чрез двигателна активност и рехабилитация да помага на деца с увреждания.

Този вид терапия:

 •  стимулира невромоторното и психическото развитие на децата;
 •  повишава тяхната самостоятелност;
 •  осигурява по-високо качество на живот и максимално социализиране на децата със специфични потребности;
 •  развива когнитивните и комуникативни умения;

Заниманията могат да бъдат индивидуални и групови, съобразени с особеностите и способностите на всяко дете, чрез тях се подпомага двигателната активност на децата със специфични потребности, развитието на грубата и фина моторика, координацията на движенията и ловкостта, тяхното обучение в дейности от ежедневния живот и т.н.

Ние призоваваме, граждани и представители на бизнеса, организации да се включат в „Стъпка напред” и да ни подкрепят в усилията да създаваме и надграждаме специфична терапевтична среда и условия за децата със специални потребности в нашия град!

За създаването на залата бяха необходими средства за ремонт на помещението и за оборудване. За стартирането й изразходихме приблизително  12 000 лв. Оборудвахме залата с:

 • модулна стълба,
 • паралели,
 • вертикализатор,
 • проходилка,
 • топки за рехабилитация,
 • дюшеци

Оборудването, от което все още се нуждаем е:

 • шведска стена,
 • „сух басейн” с топки,
 • бягаща пътечка,
 • детски велоаргометър
 • кушетка за масажи,

Как може да подкрепите нашата кампания:

 • да направите финансово дарение на нашата дарителска сметка:

IBAN: BG82STSA93000013794439

BIC: STSABGSF

Банка ДСК

 • да ни подкрепите през http://platformata.bg/
 • да закупите част от необходимото за залата оборудване;
 • да се включите в нашата Коледна кампания и подарите от нашите картички и сувенири на Вашите клиенти и приятели.