Каузите на Сдружение „Бъдеще за децата”


Мисията на СНЦ “Бъдеще за децата” е да подкрепя деца в риск и техните семейства, като им предоставя услуги и реализира дейности за развитие на възможностите им, социално включване и повишаване на благосъстоянието им. Основен приоритет е превенция на изоставянето на деца, работа с деца със специфични потребности, отклоняващо се поведение, превенция на насилието и отпадането от училище на рискови деца.

ПРЕГРЪДКА ЗА ВСЯКО ДЕТЕ

снимка превенцияВъв връзка с предотвратяване изоставянето на деца в институции, освен психосоциална подкрепа и здравна медиация, Сдружението предлага и частична материална подкрепа на родилките и техните семейства под формата на консумативи, необходими за бебето.

Всеки може да подкрепи нашата кауза, като закупи памперси, адаптирани млека и бебешка козметика и да помогне повече деца да останат и отраснат в своите семейства.

В подкрепа на каузата „Прегръдка за всяко дете” ние инициирахме и кампанията „Акция Детски свят”.

 

В подкрепа на СПЕЦИАЛНИТЕ ДЕЦА

кауза–лятна занималняСдружение „Бъдеще за децата” набира средства за закупуване на материали и консумативи за провеждането на терапевтична работа за децата –клиенти на Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания в гр. Казанлък.

Към момента Центъра работи с 38 деца, при капацитет 25, а има и чакащи. Според индивидуаните потребности на всяко дете се изготвя план за грижи, който включва работа с логопед, специален педагог, психолог, трудотерапия, арт-терапия и дейности по социално включване.

И през тази година сдружението сформира екип за подготовката и провеждането на лятна занималня. За съжаление средствата от делегирания бюджет не стигат за покриването на всички разходи по реализацията и на тази дейност.

Именно поради тази прочина, ние търсим варианти за финансиране от донори, проекти и дарители, за да продължим да предлагаме допълнителни услуги и дейности, които да подкрепят и развиват детето и неговото семейство.

Можете да помогнете за реализацията на програма „Лято ‘2016”, като закупите материали, игри и различни пособия, или дарите средства, които да се използват за услугата Лятна занималня за деца със специфични потребности.