Каузите на Сдружение „Бъдеще за децата”


Мисията на СНЦ “Бъдеще за децата” е да подкрепя деца в риск и техните семейства, като им предоставя услуги и реализира дейности за развитие на възможностите им, социално включване и повишаване на благосъстоянието им. Основен приоритет е превенция на изоставянето на деца, работа с деца със специфични потребности, отклоняващо се поведение, превенция на насилието и отпадането от училище на рискови деца.

Сдружение „Бъдеще за децата” е част от проекта CASH WAVE и това позволява нашите каузи да бъдат подкрепени от всяка една точка на света посредством https://cashwave.bg/Info/Details/Charity

 

СТАЯ ЗА СПЕЦИАЛНИ ДЕЦА –12625772_1019723084752496_709851164_n

 

Дарителската кампания продължава.

„Стая за специални деца” обедини много съмишленици,  мотивира специалистите и събра много подаръци, които хората и бизнеса дариха.

Ние сме на път да създадем НАШЕТО пространство на цветовете, музиката, светлините, фигурите и формите. Пространство, което ще помогне на децата със специфични потребности да отворят сетивата си, да опознаят заобикалящия ги свят и преодолеят затрудненията в развитието си. Това дава устойчивост на постигнатите резултати и е особено подходящо както за здрави деца, така и за деца със специфични потребности – деца от аутистичния спектър, деца с хиперактивност, емоциално-поведенчески отклонения, деца с дефицит на вниманието, Синдром на Даун, ДЦП, Епилепсия, деца с трудности в психическото и емоционално развитие. Сензорната зала е отремонтирана и частично обзаведена и оборудвана. Тя се ползва вече от екипа на ЦСРИ – Казанлък в работата с някои „специални деца”.

 

ПРЕГРЪДКА ЗА ВСЯКО ДЕТЕ снимка превенция

 

Във връзка с предотвратяване изоставянето на деца в институции, освен психосоциална подкрепа и здравна медиация, Сдружението предлага и частична материална подкрепа на родилките и техните семейства под формата на консумативи, необходими за бебето.

Всеки може да подкрепи нашата кауза, като закупи памперси, адаптирани млека и бебешка козметика и да помогне повече деца да останат и отраснат в своите семейства.

В подкрепа на каузата „Прегръдка за всяко дете” ние инициирахме и кампанията „Акция Детски свят”.