Красимира Димитрова – Председател


Красимира Димитрова – Председател на СНЦ „Бъдеще за децата“

Завършено образование и допълнителни обучения и квалификации по време на работата:

  • Завършено образование: Социална педагогика в Тракийски университет Стара Загора, степен бакалавър
  • Юни 2004- участие в „Обучение и укрепване на организации на хора с увреждания в България”, организирано от Център за независим живот – София
  • Февруари 2008 – участие в обучение на тема: „Създаване на социално предприятие, организирано от  сдружение „Здраве за всички”
  • Март 2009 – участие в обучение на тема „Разработване и изпълнение на успешни проекти”, организирано от Регионалната асоциация на общини „Тракия” – Стара Загора
  • Ноември 2013 – участие в семинар „Здравно и сексуално образование, адекватни здравни послания и превенция на сексуалното насилие при младежи със специални образователно потребности”, организиран от Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве
  • Декември 2013 – участие в курс на обучение за обучителна по програма „Без шамар: как с любов и уважение да наложим на детето си граници” към Институт по социални дейности и практики”-София
  • Декември 2014 – участие в обучителна програма „Системна фамилна и брачна консултация” и придобита квалификация Системен консултант, прилагащ психотерапевтични методи.

Защо избрахте да работите на тази длъжност?

На тази длъжност съм избрана от УС. Организацията е част от моя живот. Заедно с родители  и специалисти я създадохме и развихме. С годините тя се превърна от  доброволческа в професионална организация. Работата ми в СНЦ „Бъдеще за децата” ми даде възможност да се развия личностно и професионално.

Избрах да работя на като социален работник в тази нова социална услуга, защото тя ми дава възможност за пряка работа с хората. Аз съм човек, който се старае да е максимално полезен на хората в нужда. Услугата „Аситентска подкрепа“ е точно това. Тя среща възрастни и деца в затруднение да се обслужнат сами в разлини аспекти от ежедневието си с техните асистенти,  които от своя страна им дават нужната  грижа и подкрепа. 

Какъв е най-големият Ви успех в работата според Вас?

За мен най- големия успех е, че организацията вече е доставчик на услуги. Припознава се от общността в града като експертна институция  в своята област и предлага професионални услуги. Членовете на екипите  са млади, мотивирани специалисти, търсещи своята професионална изява.

Успех за мен е да се напаснат максимално добре потребители на услугата и техните асистенти. Това е като да създадеш едно ново семейство, в което водещото де е доверие и подкрепа.

Какво обичате да правите през свободното си време?

Обичам да чета исторически и романтични книги. От професионалната  литература харесвам тази, която е свързана с психология и по- конкретно с функциониране на семейството. Понякога релаксирам с романтичен или комедиен филм или просто се разхождам. Майсторенето на нови неща от стари материали (например стари дрехи, кутии, вестници и др ) също е едно от любимите ми хобита.