Летни терапевтични лагери


lager_2015Организацията провежда летни лагери за деца и  младежи от различни рискови групи, клиенти на Центъра за обществена подкрепа и Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца.  Екипът на СНЦ „Бъдеще за децата“ залага на няколко основни цели на лагера – развитие на комуникативни умения и социализация, подобряване на емоционалното състояние, развиване на умения за самостоятелен живот и общуване с различни хора, създаване на връзка с природата. В рамките на лагера бяха проведени игри за опознаване, екипност, креативност, комуникация  и ситуации за реагиране в рискови ситуации, а също така и походи в планината. 100_8039

Специалистите структурират програмата като заетостта и свободното време са съобразени с желанията, възможностите и потребностите на всички участници. Децата сами  поддържат хигиената си(лична и на мястото за живеене), всяка сутрин те правят загряваща гимнастика за по-добър тонос през деня, а след това се провеждаха различни походи и дейности сред природата. Използването на игрови и ролеви техники е подход, който позволява въздействие върху познавателното развитие, повишаване на уменията и социалната интеграция при децата. Всички членове на групата влизат с желание в подготвените игри и занимания.  Всички тези преживявания позволяваха на децата да дискутират,  да се самоопознаят и да се научат да разбират по-добре реакциите на другите.

100_7451100_8222Летните терапевтични лагери се провеждат редовно от 2007г. като са финансирани по различни проекти и дарителски кампании. До момента през тях са преминали над 160 деца в различен риск. През последните години лагерите се провеждат със средствата осигурени от „Юробанк България” АД.