Мария Иванова, специалист труд и работна заплата


Аз съм Мария Руменова Иванова, на 31 години.

Завършила съм висше образование, бакалавър, специалност „Финанси и счетоводство“, ВСУ „Черноризец Храбър“.

Допълнителна квалификация – Курс по Журналистика – гр. Казанлък

Избрах да работя в организацията, защото социалните услуги за мен са предизвикателство и считам, че мога да бъда полезна на екиа с уменита и компетенциите си в сферата на Човешките ресурси.

Като успех в работата си мога да посоча натрупан опитв визготвянето на финансово-счеоводни документи, които за останалите може би са безинтересна и суха материя. Харесвам професията си. Сблъсквала съм се с казуси по ревизии, одити и съм щастлива, че крайният резултат е бил благополучен.

Обичам да преларвам време със семейството си, в разходки, да пътуваме. Любимото ни е да си организираме пикници и да се забавляваме с децата сред природата.

Обичам да спортувам. Стремя се към здравословен начин на живот и хранене. И най-вече положително мислене!