Младите доброволци от Художествената гимназия с еко инициатива


12992758_221214968247775_93928761_nКлуб „Млад доброволец” към НГПИД „Акад. Д. Узунов“ гр. Казанлък решиха да правят кампания, целяща постигане на по-висока информираност на гражданите относно замърсяването и опазването на околната среда на територията на Общината. Учениците изработиха сами презентационно-информационните материали – филми, презентации, и започнаха да ги представят, като пред своите съученици, така и да популяризират своя проект пред ученици от другите училища в Общината.

Предстои да бъдат отпечатани листовките за запознаване на широката общественост и създаване на страници в социалните мрежи.

 

Вторият етап на тяхната ЕКО-кампания ще бъде организиране и провеждане на акция по почистване на избрани от тях пет места (градинки, между блокови пространства, тревни площи) на територията на нашия град, а за финал – проверка оценка устойчивостта на резултатите.

 

Работата по дейността „Клуб млад доброволец” започна в края на миналата година, след провеждането на конкурс за избор на пет училища, в които да обединим децата около доброволчеството. И така изборът се спря върху ПМГ „Никола Обрешков” гр. Казанлък, Национална гимназия по пластични изкуства и дизайн „Акад.Дечко Узунов”, гр. Казанлък, Хуманитарна гимназия „Св.Св. Кирил и Методий” гр. Казанлък, Професионална гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт гр. Казанлък и ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” в село Ръжена.

В продължение на почти три месеца с тях работиха  двама от специалистите на местната организация, които проведоха пет обучения във всеки клуб, като всеки път те включваха теми, задачи и упражнения за изграждане на връзка, екипност и доверие. Накараха младите доброволци да направят реална оценка на своите индивидуални възможности. След приключването на обучителния етап децата имаха основни и практически знания за това що е то доброволчество, как да изготвят план за дейността си, как да го реализират, как да привличат ресурси, за да осъществят дейностите си. И най-важното е, че се научиха да изразяват своето мнение, да го споделят в групата без да се притесняват. Научиха се да говорят. Мотивирани са и имат поле за изява и възможност да заявят себе си в обществото.

 

EEA_Grants_JPG_4642_1Проект „Гласът на децата” е финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014г., и се реализира с цел – да дадем възможност на децата да изразяват своето мнение и да формират социално-отговорно поведение.