Мобилна „Творителница“ и днес зарадва десетки деца и родители в парк „Розариум“


Събитието е част от еко фестивал 2020 г. на МЦР-Взаимопомощ по проект „Дълбоки корени“ по програма „Еразъм+“ и проект „Взаимопомощ“ на програма „Европейски корпус за солидарност“.

Младежи със специални потребности и част от екипа по проект „Социално включване чрез заетост“ на сдружение „Бъдеще за децата“, се включиха с ателиета на открито – мобилна „Творителница“ в Еко фестивал 2020.

Днес 4 август, екипът ни бе подготвил отново два къта за деца, родители и доброволци – рисуване на лице, бижута и декоративни дръвчета от мъниста, изработване на цветя и пеперуди от рециклирани картони и хартия (кори за яйца и ролки от тоалетна хартия), рисуване с бои и оцветяване.

Групата младежи-доброволци от МЦР „Взаимопомощ“ показваха на по-големите деца в парка, техника за изработка на гривни от дрехи. Верни на мотото – „Нищо не се изхвърля!“ и „Да запазим природата чиста!“, те рециклираха стари близки и тениски и плетоха гривни с тях.

Ателието отново се радва на голям интерес.

Да даваме на обществото, за да се чувстваме добре в него! 

Младежите със специални потребности, потребители на Центъра за трудова адаптация и социализация се включиха за пореден път с огромен ентусиазъм. С усмивка и желание и днес, твориха с казанлъшките деца, родителите и доброволците от МЦ „Взаимопомощ“.

Важна предпоставка за успешното социално включване на хората с увреждания/специфични потребности е промяна в нагласите на обществото спрямо тях.

Това е целта, на включването им в различни обществени инициативи, кампании и проекти.

Колкото повече възможности им се предоставят за срещи с хора, колкото повече поле за изява им се предостави, толкова повече ще расте тяхната мотивация и себе оценка.

И от друга страна – обществото, хора от различни сфери и структури – да ги видят, да се запознаят с тях. С личността, с качествата им. Да паднат бариерите, а предубежденията към хората с увреждания, постепенно да изчезнат.

Благодарим на МЦР-Взаимопомощ, за прекрасната организация и поканата да се включим, за да покажем, какво творим и работим в Работилница „Приложни изкуства“ заедно с младежите, които са включени в проекта и се обучават в Център за трудова адаптация и социализация.

Това бе и последното Ателие в парка, в рамките на ЕКО фест 2020.

Сдружение „Бъдеще за децата“ работи по проект „Социално включване чрез заетост“ с основна цел да се осигурят условия и подкрепяща среда за включване на пазара на труда на хората с увреждания и създаване на предпоставки за тяхната социализация в обществото. Целева група са хора с различен тип увреждания. Дейностите на проекта са в три насоки. Първата е пряко свързана с повишаване възможностите на хората с увреждания, техният капацитет. В рамките на тази дейност бе съзададен Център за трудова адаптация и социализация, където хора с увреждания и техните семейства могат да получават комплексни интегрирани услуги от квалифициран екип от специалисти.

Втората дейност цели да подкрепи човека с увреждане на работното място като осигури настойници, които го придружават в периода му на адаптация. И третата дейност – провеждане на дългосрочна кампания за промяна на нагласите към хората с увреждания. Тя протича успоредно с всички дейности на проекта и акцентира върху възможностите и потенциала на хората с увреждания, върху позитивната роля, промяната и влиянието върху обществото.

Повече за проекта и ОП Човешки ресурси

http://speckids.org/%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b2%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d0%b2%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b2.html

  Проектът „Социално включване чрез заетост“ се реализира по Оперативна програма Човешки ресурси 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

The project „Social inclusion through employment“ is implemented under the Operational Program Human Resources 2014-2020, co-financed by the European Union through the European Social Fund.