М+С Хидравлик


„М+С Хидравлик“ АД е едно от най-големите предприятия в Община Казанлък, специализирано основно в производството на хидравлично оборудване. Основната цел на фирмата е посрещане изискванията на своите клиенти с възможно най-високо качество, на възможно най-ниска ценhidravlic-logoа, предлагайки им възможно най-доброто обслужване.

“М+С Хидравлик” АД е една от най-големите дарители в Община Казанлък подкрепя спортни клубове, фестивали, празници, неправителствени организации. През последните две години подкрепи създаването на сензорната стая и рехабилитационна зала в Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания  към организацията.