Невена Трифонова, технически сътрудник


И допълнително се грижи за връзката с медиите, обществеността и изобщо за Комуникациите.

Вени е в основата на голяма част от кампаниите, визията и дейностите насочени към децата и родителите – ателиета, Работилници, публикации, материали…

И разбира се, участва, допълнително в проекти … когато й остане време!