Нов проект от сдружение „Бъдеще за децата” с фокус – повишаване на гражданската активност


P1010028Днес -1 юли, стартира проект „Гласът на децата”. Началото бе дадено на пресконференция с участието на медиите и екипа на организацията. Той е с продължителност 10 месеца и се финансира от Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г. Малко са програмите за финансиране, които поставят за своя цел подпомагане на активното гражданство, особено последните години, когато възможностите за външно финансиране са ограничени. Обикновено връзката между НПО и гражданите е добавена стойност, а не приоритет. След промяна на името, изготвянето на нов стратегически план, разширяване на целите и целевите групи, работещите в организацията усещат необходимостта от провеждането на активна кампания в посока на обществена осведоменост за целите, дейностите и услугите на сдружението и най-вече насърчаване на доброволчеството и изобщо на гражданската активност. С тези думи, част от изпълнителният екип на проекта – Мария Гинева, директор на организацията и Владислава Бумбалова, координатор на Центъра за работа с доброволци, обосноваха мотивацията си за участие в третия конкурс на Програмата.

Основните целеви групи в новия проект са деца, младежи и граждани и тяхната обкръжаваща среда – семейства и училища. Проектът включва реализацията на четири основни дейности, с цел повишаване на гражданската информираност – „Що е то социална услуга?’, възможностите за подкрепа и засилване на гражданската активност.

Е-бюлетин, е вече наложена от сдружението практика. Той се разпространява, както на общинско, така и на национално ниво и предлага информация за дейности и материали, в помощ на учители, родители и предстоящи  инициативи. „Дейността „Запознаването с възможностите за подкрепа на деца”, включва опознаване отвътре на системата за закрила и услугите, които предоставя организацията и тя е ключова за настоящия проект”, сподели изпълнителния директор на сдружение „Бъдеще за децата” – Мария Гинева. „Много мислихме как точно да се случи това, така че поднесената информация да е разбираема от най-малките до най-големите. И затова решихме да го направим под формата на игра. Подобни „големи“ игри има за използването на Интернет пространството.”, допълни госпожа Гинева. В рамките на проекта, Сдружението ще създаде нова игра, посредством, която деца, родители, учители и граждани ще се запознаят със социалните услуги – Център за обществена подкрепа и Център за социална рехабилитация и интеграция за деца. Кога едно дете или неговото семейство да потърси помощ, как да определят коя услуга ще им бъде най-полезна, към кой от специалистите да се обърнат и т.н. „Опознай: Кой е до мен?” е работното й име. Преминавайки през позициите, играча попада на ситуации, в които трябва да потърси подкрепа от различни специалисти, в чиято роля ще влязат ДЕЦАТА. Първоначално това ще се случи в училищата, и на по-следващ етап – в градски парк – с цел запознаването на широката общественост. В новооткритите „Клуб млад доброволец”, които ще са пет на брой, децата и младежите ще могат да се научат да изразяват своите позиции и ще бъдат стимулирани да се включват активно в обществения живот. „Нашата идея е подрастващите да са инициатори на дейностите и сами да идентифицират каузите в подкрепа на децата. И това е начин да се достигне до училищата, с цел припознаването на местната организация в лицето й на партньор и подкрепяща структура.”, допълва Мария Гинева.

За изпълнението на „Дейности насочени към общността” ще се реализират поредица от инициативи, като приоритетно в нея ще бъде привличането на повече доброволци и съмишленици в подкрепа на мисията на организацията – да помага на деца в риск и техните семейства, като им предоставя услуги и реализира дейности за развитие на възможностите им, социално включване и повишаване на благосъстоянието им.

Две от инициативите са вече познати на казанлъчани. На широк интерес и миналото лято се радва „Приказна седмица”. Едно предложение за забавно и пълноценно прекарване на летните дни. Деца и родители, ще бъдат потопени в магията на приказките и вълшебствата – четене на приказки, арт- ателиета, куклен театър, лятно кино. Тази година, това ще се случва всеки петък, на ул. „Войнишка” 25. За повече информация, можете да следите на Facebook-страницата на сдружение „Бъдеще за децата”. „Предвидили сме и две мероприятия с повече спортен дух,  които създават предпоставка за нови контакти и приятелства между цели семейства. Първото мероприятие – „Семеен пикник“, ще се проведе на 18 юли в парк „Тюлбето”, а второто сме нарекли „Опознай града”. Идеята ни е да включим забавни приключения за децата, техните родители и приятели. За осъществянето им  ще разчитаме предимно на доброволци”, споделя Владислaва Бумбалова.

За реализацията на отделните дейности по проект „Гласът на децата” ще бъде ангажиран целия екип на сдружение „Бъдеще за децата”. Проектът се осъществява в подкрепа на алтернативните социални услуги за деца – Център за обществена подкрепа – и Център за социална рехабилитация и интеграция за деца – гр. Казанлък.

„Очакваме след реализацията на проекта, да отчетем подобряване и засилване на връзката НПО-граждани и повишаване на активното гражданство, участие на все повече доброволци в нашите инициативи. Всеки, който има някаква идея или предложение за реализaцията на дейност в подкрепа на децата, може да се обръща към нас.”, заяви госпожа Гинева. През месец септември в късните часове на деня, сдружение „Бъдеще за децата” ще организира и „Лятно кино”. Участие в приказните петъци ще вземат и нашите приятели Мара Бонева и Галин Гушеров – Гаро, които ще потопят децата в магията на кукления театър.

Инициативата „Приказна седмица” ще премине под мотото „За детство като в приказка без край”  и се реализира, като част от заложените дейности по проект „Гласът на децата”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.” www.ngogrants.bg. Идеята на младите специалисти е провеждайки кампаниите на място, в сградата на ЦОП- и ЦСРИ –Казанлък, да се създаде предпоставка малки и големи, да припознаят Сдружението, като свое място за изява, да проявят интерес към дейността му и да бъдат част от нови доброволчески и благотворителни проекти.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Бъдеще за децата” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на направителствени организации в България.