Обмяна на опит за по – добра практика


Между 21 и 23 февруари 2018 година, логопедът Емел Сали и рехабилитаторът Красимира Корчакоска от Център за социална рехабилитация и интеграция посетиха Частен Медицински център „Деца с проблеми в развитието“ в град София с цел обмяна на опит. По време на посещението си, двата специалиста от Казанлък, имаха възможност да получат практически насоки за работата си с деца с увреждания. Изключително е било наблегнато на работата с деца с ДЦП.
Еми и Краси споделят, че тази среща им е била изключително от полза. За трите дни, които са прекарали в медицинския център, те са имали възможност да вземат участие в разнообразни сесии с деца, клиенти. Те споделят, че обмяната на опит е била изцяло в практическа насока, която е развила теоретичната им подготовка.
Те са изключително благодарни за съвместната си работа с колегите им от Медицински център „Деца с проблеми в развитието“
Медицински център „Деца с проблеми в развитието“ е реализиран проект на фондация „Деца с проблеми в развитието“
Мисия на центъра е подобряване качеството на живот на децата с проблеми в развитието и техните семейства
Ние вярваме, че всички деца имат право да бъдат уважавани не заради това кои са, а просто защото ги има.
Да помогнем за разкриването и достигането на максималния потенциал на всяко дете е още един от приоритетите на центъра.
Всяко дете е уникално, притежава нещо специално, което може да даде на семейството си, на приятелите, на обществото.
Целта им е постигане на самостоятелност и независимост на детето.
Това е възможно с помощта на
• Ранна диагностика
• Ранни терапевтични интервенции
• Консултации и обучения на семейства, които са част от услугите, които предлага медицинския център.