Огняна Василева – Психолог в ЦСРИ


Психологът към Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца – Огняна Василева.

Завършено образование и допълнителни обучения и квалификации по време на работата:

  • Завършено образование Психология в Софийски университет „Св. Климент Охридкси”
  • Участие в обучение на тема “Сензорна интеграция за деца със СОП” към Ресурсен център Стара Загора
  • Участие в обучение на тема “Добри практики за работа с деца с аутизъм и техните семейства. Иновации в семейно-медиираните интервенции” към Фондация “Карин дом”
  • Участие в обучение на тема “Въведение в ерготерапията и сензорна интеграция за децата и учениците със СОП” към  Националната асоциация на ресурсните учители, България

Защо избрахте да работите на тази длъжност?

Имах натрупан опит в областта и настоящата позиция ми дава възможност да развивам уменията и компетенциите си, освен това се радвам да съм част от развитието на услугите за деца с увреждания в града, в който живея

Какъв е най-големият Ви успех в работата според Вас?

Напредъкът на децата и благодарностите на родителите им

Кои са най-големите предизвикателства, с които се сблъсквате в работата си?

Контактът с всяко едно дете е неповторимо преживяване и изисква личностна и професионална инвестиция, за мен всеки контакт е предизвикателство в личен и професионален план.

Какво обичате да правите през свободното си време?

Обичам да пътувам, да прекарвам време със семейството си, сред природата, да гледам филми.