Организацията търси екперти по проект на Община Казанлък


dx300_49317Сдружение „Бъдеще за децата“ в подкрепа на сдружение „Ромско сърце“ търси Експерт – административни дейности и двама Експерта – образователни дейности. Специалистите ще бъдат назначени към Община Казанлък по проект „Дъга на толерантността – партньорство за ефективна интеграция“.

Умения за учене и толерантно отношение към „различния” за деца от малцинствата – това цели стартиралият проект на Община Казанлък реализиращ се съвместно с фондация „Ромско сърце“. Във фокуса на вниманието са децата от 1-ви до 4-ти клас, от етнически малцинства, за които българският език не е майчин. Те са разделени в две групи: 1 – 2 клас и 3 – 4 клас. Дейностите по проекта, съобразени с детските възприятия трябва да им помогнат да опознаят и изучат българския книжовен език до степен, която ще им даде равен шанс за развитие в обществото в бъдеще.

Срок за подаване на документи до 05 декември 2016г.

Повече за длъжността Екперт-административни.

Повече за длъжността  Експерт – образователни.