Отлагане на Общо събрание


На вниманието
На всички членове
На СНЦ „Бъдеще за децата“ гр. Казанлък
ОТНОСНО: СВИКВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА СНЦ „БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА”, ГР. КАЗАНЛЪК
 
Уважаеми дами и господа,
Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България до 13-ти април 2020 г., и издадената от Кмета на община Казанлък Заповед за намаляване риска от разпространяване на Covid 19, Общото събрание, което бе насрочено за месец март се отлага за неопределен период от време.
Ръководството на организацията се ангажира при изготвянето на крайния Отчет за дейността на организацията, да бъдете запознати с него по електронен път.
Моля, всеки член на ОС, да предостави актуален електронен адрес за кореспонденция!
С Уважение:
Красимира Димитрова, председател
Мария Гинева, изпълнителен директор