Галина Пеева – Педагог


Галина Пеева е педагог в Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца.

Завършено образование и допълнителни обучения и квалификации по време на работата:

  • Завършено висше образование – бакалавър,  специалност ,,Социална педагогика‘‘ към Тракийския Университет –гр.Стара Загора.
  • Април 2015 – участие интердисциплинарна научна конференция ,,Педиатрични аспекти на аутизма в светлината на стандартната медицина‘‘
  • Септември 2015г. придобита квалификация от Института по Прогресивно Образование за преминала обучение по преподаване на математика по системата ,,JUMP MATH’’;
  • Април 2016г. – участие в национална конференция по Монтесори –,, Методи на обучение по Монтесори‘‘ гр.София –Сертификат от ноември 2016г. за преминала обучение на тема ,, Умения за работа в екип‘‘.,, Роли и взаимодействия в екипа‘‘ към ЦПО –сдружение ,,Знание‘‘ –гр.Ловеч

Защо избрахте да работите на тази длъжност?

Избрах тази длъжност , защото отговаря на образованието ми и обичам да работя с деца.

Какъв е най-големият Ви успех в работата според Вас?

Все още не съм го постигнала.

Кои са най-големите предизвикателства, с които се сблъсквате в работата си?

Едно от предизвикателствата за мен лично е консултирането на  родителите на деца със СОП.

Какво обичате да правите през свободното си време?

Да чета книги и да карам колело.