Посланикът на Ирландия и представителя на УНИЦЕФ за България гостуваха в Града на розите


На работна среща в Казанлък бяха обсъдени дейности по програмата Европейска гаранция за детето, осъществявани от местното сдружение “Бъдеще за децата”, съвместно с Община Казанлък.

Официални гости бяха посланикът на Ирландия в България Н. Пр. Мартина Фийни и представителят на УНИЦЕФ за България Кристина Доротея де Бройн, които преди това се запознаха с иновативната социална услуга – Детска къща (“Къщи на семействата”) в село Горно Черковище. Те обсъдиха извършените дейности и добри практики и обмениха идеи с представители на Общината и Агенция Социално подпомагане за общините – Мъглиж и Казанлък. 

Гаранция за детето е инициатива на Европейската комисия, която цели да осигури на уязвими деца в Европейския съюз достъп до здравеопазване, образование, детски грижи, приемливо жилище и подходящ хранителен режим, а крайната и цел е прогресивно осъществяване на правата на децата в Европа. Детската къща, която сдружение „Бъдеще за децата“ създаде с подкрепата на община Казанлък е място, което родители и деца могат всекидневно да посещават и където могат да получат консултация от специалисти. Стъпвайки на опита и добрата практика местната администрация получи финансиране на по две програми за мащабен проект за социално включване и образование и врати отвориха още три Семейни къщи.

„В Казанлък видяхме един много ефективен начин на работа чрез колаборация между различните институции и организации“, коментира посланик Мартина Фийни. Според нея основни приоритети на програмата, на които трябва да се наблегне, са предоставянето на подкрепа в най-ранна детска възраст и регистрация на семействата, защото това представлява предпоставка те да получат достъп до здравни грижи и социално подпомагане.

„Важно е, че се засилва социалното сближаване и това е благодарение на социалните услуги, чиито целеви групи са не само отделните общности, но и уязвимите групи в рамките на тези общности. Тук в Казанлък забелязахме, че услугите се споделят между отделни общини, което дава възможност те да стигнат до повече хора“, посочи Кристина Доротея де Бройн. Тя изрази мнение, че трябва да се помисли за разширяване на този модел и той да достигне до повече региони.  

„Проектът Европейска гаранция за детето в региона се реализира от УНИЦЕФ и Община Казанлък като партньор, а ние участваме като доставчик, който реализира дейностите. При нас е ситуиран мобилен екип, който работи на територията на общините Казанлък и Мъглиж“, обясни изпълнителният диркетор на сдружение „Бъдеще за децата“ Мария Гинева. Тя посочи, че екипът, състоящ се от социален работник и социални сътрудници, работи със семейства от уязвими общности, картографира ги и преценява кога има потенциален риск за детето, подкрепя семействата. „На следващ етап, ако рискът не е отминал, ги насочва към отдел “Закрила на детето”, каза още тя и допълни, че този процес цели превенция на риска за децата. Има и допълнителни програми, по които се работи за разрешаване на конкретни проблеми на отделните семейства.

На работната среща активно участие взе и госпожа Красимира Басанова, началник отдел „Закрила на детето“ – гр. Казанлък. Заедно с колегите от гр. Мъглиж, сподели за трудностите и  проблемите, на които е крайно необходимо да се обърне внимание, и които пречат на работата на всички страни, част от механизма за Закрила на детето.