Пресконференция във връзка със старта на проект „Промяна в действие”


EEA_Grants_JPG_4642_1Сдружение с нестопанска цел “Бъдеще за децата с увреждания” гр. Казанлък, ще проведе официална пресконференция, във връзка със старта на проект „Промяна в действие”.

 

12 януари 2015 година /понеделник/, от 11:00 часа, в сградата на Комплекса за социални услуги на ул. „Войнишка” 25 /бившата Община № 2/.

 

Новият проект на местната организация се финансира от Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икомическо пространство 2009-2014.

Оператор на Програмата е Институт „Отворено общество” – София в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи”.

Местната организация подписа Договора за изпълнение на проекта „Промяна в действие” през месец ноември 2014 година.

 

Проектът се реализира в преходен период, когато Сдружението извършва промени на ниво структуриране на управлението и организацията на работа, промяна на визията и целите. Всичко това коренно променя функционирането на организацията.

 

На пресконференцията ще бъде представена информация за проекта – цел, дейности, съпътстващите събития и др., както и за всички новости и промени, които се случват със Сдружението.

 

Срещата ще се води от госпожа Мария Гинева, ръководител на Сдружение „Бъдеще за децата с увреждания”.

 

Проектът „Промяна в действие” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.” www.ngogrants.bg.