Привързаното родителство: Мода, необходимост или възможно най-добрият начин


Привързаното родителство: Мода, необходимост или възможно най-добрият начин да отгледаме и възпитаме самостоятелно и щастливо дете.

Целта на всички учени и ентусиасти, които години наред изучават психиката на бебето и детето, както и на всички родители като нас, е детето да израсне щастливо, пълноценно, самоуверено, можещо и старателно, личност-оптимист, с базисно доверие и любопитство към света. Освен личните ползи, които са очевидни, в по-широк аспект обществото отчаяно се нуждае от повече такива личности, а за тяхното изграждане е необходим системен подход и сходни ценности в семействата на българските деца – личностите на утрешния ден.