Приказната седмица в сдружение „Бъдеще за децата” продължава


P1010163На 10 юли, петък бе и второто събитие от „Приказна седмица”, част от „Дейности насочени към общността”. Целта на тази дейност е привличането на повече доброволци и съмишленици в подкрепа на мисията на организацията – да помага на деца в риск и техните семейства, като им предоставя услуги и реализира дейности за развитие на възможностите им, социално включване и повишаване на благосъстоянието им.

Деца и родители, бяха потопени в магията на приказките и вълшебствата на Братя Грим. Приказна фея прочете на децата приказките „Хензел и Гретел” и „Палечко”. След което врати отвориха три уъркшопа. В едното ателие – задачата бе да се изработи бонбонената къща на Хензел и Гретел, в другото –доброволци пъстриха детските лица с цветни боички и приказни елементи, а в третото – рисунки на приказни герои, с които после бе направено огромно пано. От 10:00 часа до 12:00 часа приказното вълшебство бе завладяло малки и големи, а техните усмивки бе „приказното” огледало.

Инициативата „Приказна седмица” е под мотото „За детство като в приказка без край”  и се реализира, като част от заложените дейности по проект „Гласът на децата”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.” www.ngogrants.bg.

През този месец предстои към „Приказната седмица” да се присъедини и трупата на Мара Бонева и Галин Гущеров – Гаро, които ще потопят децата в магията на кукления театър. През месец септември в късните часове на деня, сдружение „Бъдеще за децата” ще организира и „Лятно кино”.

Всеки петък, в часовете преди обед до края на лятото, организацията ще предлага на своите гости приказни приключения и много изненади. Всяка седмица ще бъде посветена на различна приказка – автор, народност и т.н. Инициативата продължава до 18 септември.

Общо 12 събития ще бъдат осъществени в „Дейности насочени към общността” – 10 „Приказни седмици” и 2 „Семеен пикник”.

Идеята на младите специалисти е провеждайки кампаниите на място, да се създаде предпоставка малки и големи, да припознаят Сдружението, като свое място за изява, да проявят интерес към дейността му и да бъдат част от нови доброволчески и благотворителни проекти.

Обикновено връзката между НПО и гражданите е добавена стойност, а не приоритет. След промяна на името, изготвянето на нов стратегически план, разширяване на целите и целевите групи, организацията има необходимостта от провеждането на активна кампания в посока на обществена осведоменост за целите, дейностите и услугите си и най-вече насърчаване на доброволчеството и изобщо на гражданската активност.

Основните целеви групи в новия проект на сдружението са деца, младежи и граждани и тяхната обкръжаваща среда – семейства и училища. Проектът е с продължителност 10 месеца и включва реализацията на четири основни дейности, с цел повишаване на гражданската информираност – Е-бюлетин, „Запознаването с възможностите за подкрепа на деца”, „Клуб млад доброволец”, „Дейности насочени към общността”.

„Гласът на децата” се осъществява в подкрепа на алтернативните социални услуги за деца – Център за обществена подкрепа – и Център за социална рехабилитация и интеграция за деца – гр. Казанлък.

За организацията и провеждането на отделните дейности по проекта, сдружение „Бъдеще за децата” ще разчита на своя екип, на приятели, доброволци и партньори.

Очакваме след реализацията на проекта, да отчетем подобряване и засилване на връзката НПО-граждани и повишаване на активното гражданство, участие на все повече доброволци в нашите инициативи. Всеки, който има някаква идея или предложение за реализaцията на дейност в подкрепа на децата, може да се обръща към нас.

Проектът „Гласът на децата” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.” www.ngogrants.bg.

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Бъдеще за децата” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на направителствени организации в България.