„Приключение с приятели 2015”


lager_2015За поредна година сдружение „Бъдеще за децата” проведе летен лагер за деца от уязвими групи.

В рамките на една седмица, деца – клиенти и потребители на социалните услуги „Център за обществена подкрепа” и „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца”, бяха част от едно незабравимо приключение в планината, местността „Лява река”. Като основни цели на лагера, специалистите бяха заложили преодоляването на бариери от различен характер при децата – развитие на комуникативни умения и социализация, подобряване на емоционалното състояние, повишаване на личната си самооценка, развиване на умения за самостоятелен живот, създаване на връзка с природата и др.

Терапевтичната програма „Приключение с приятели”, се финансира от неправителствената организация. От години СНЦ  „Бъдеще за децата” набира средства чрез донорство и/или дарителство, за провеждането на терапевтични програми, които да осигурят допълнителна подкрепа за децата, с цел овладяване на техните потребности и нужди.