Работилница за родители


Организацията започва да работи по програмата „Работилници за родители –  да пораснем заедно плюс“ на Уницеф – България за родители на деца с проблеми в развитието на възраст от 2 до 8 години, под надслов:  Всяко дете е специално, всеки родител е специален.  

Основна цел на програмата е да създаде подкрепяща и развиваща среда, в която заедно родители и водещи:
– обменят идеи и споделят за собственото си родителстване;
– опознават себе си по-задълбочено като родители;
– научават ефективни стратегии, за справяне с допълнителни
затруднения в живота си;
– обсъждат начините, по които се отнасят към децата си;
– научават други възможни начини, за отглеждане и развиване на децата си.

Работата по програмата е разработена в Хърватия и е структурирана в 11 взаимосвързани срещи по време, на които се обсъждат различни теми: Четирите стълба на родителството; потребности на детето и родителски цели; слушането – важно умение за родителството; поставянето на граници: защо и как; родителските отговорности и други.