Работилници за родители – да пораснем заедно


На сесия на Общински съвет – Казанлък бе взето решение Община Казанлък да подпише споразумение за сътрудничество с УНИЦЕФ – България за изпълнение на програмата „Работилница за родители – да пораснем заедно“.

Програмата ще се реализира в рамките на услугите, които предоставя Центъра за обществена подкрепа, чийто доставчик е сдружение „Бъдеще за децата“.

Инициативата е в подкрепа на родителите на малчуанитеот 0 до 4 години. Целта й е да ги подкрепи да придобият знания и умения, които да са им полезни в грижата за своите деца, в насърчаване на тяхното развитие, както и да разшири познанията им за специафиките на детското развитие и психологически потребности в този възрастов период.

Програмата е разработена от УНИЦЕФ и се прилага в редица държави. Представлява 14 тематично свързани сесии, в които чрез методите на груповата работа, дискусиите, интерактивните упражнения родителите разглеждат теми като: „Нашите деца и как да ги обичаме”, „Слушането – важно умение за родителството”, „Как детето учи за света около себе си” и т.н. В нея се използват различни форми на работа – кратки лекции, упражнения, казуси, но най-вече се обсъждат определени теми, обменя се опит, споделя се информация, знания и умения.

В своята цялост, програмата предоставя едно пространство, в което родителите се събират и в присъствието на  психолози, социални работници и педагози обсъждат нуждите  на своите деца и това, как те биха могли да подпомогнат тяхното възпитание, да им осигурят най-благоприятни условия за живот и развитие.

Специалистите от Центъра за обществена подкрепа, които ще водят работилниците са преминали специализирано обучение организирано от УНИЦЕФ – България.

Посещението на работилницата за родители ще бъде напълно безплатно.

Програмата започва да се реализира от октомври 2019г.